Menu

Actueel

Agenda

Stappensessie III: Werkdruk aanpakken en de aanpak evalueren

10 april 2019 In stappensessie III krijg je handreikingen en tools om te checken of de aanpak van werkdruk in het team volgens plan is uitgevoerd en of alle acties het gewenste resultaat hebben.

Nieuws

Sterrenschool en Synergieschool denken buiten de box

14 februari 2019 Flexibele schooltijden, ook tijdens de schoolvakanties: basisschool de Sterrenschool uit Amersfoort komt werkende ouders tegemoet en organiseert het onderwijs rond het kind. Ook de Synergieschool uit Roermond denkt buiten de gebaande paden. Regulier...

Lerarentekort in Nederland stijgt fors, maar wel regionale verschillen

14 februari 2019 De komende vijf jaar stijgt het lerarentekort in het primair onderwijs sterk, tot 4.884 fte in 2024. In de steden Rotterdam en Amsterdam zullen scholen het meest merken van het tekort. Dit blijkt uit de regionale arbeidsmarktramingen die CentERdata...

Samen de schouders eronder voor aanpak lerarentekort

12 februari 2019 Vergroten van de vijver is nodig én mogelijk. Als partijen elkaar weten te vinden op nationaal en regionaal niveau, ontstaan nieuwe kansen om het lerarentekort terug te dringen. Dat zei minister Slob voor een volle zaal tijdens de bijeenkomst...

Pers & Media

Feminisering blijvende trend in alle functies van het primair onderwijs

1 november 2018 Feminisering van het primair onderwijs zet zich door in alle functies. Het werken in deeltijd neemt toe. Bij de pabo trekken de deeltijdopleidingen steeds meer studenten aan en zij zijn kritischer over hun opleiding dan de dagopleidingstudenten.

Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken

1 oktober 2018 Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl.

Regionale arbeidsmarktanalyses voor een aanpak op maat van het lerarentekort

21 juni 2018 De vergrijzing in het primair onderwijs speelt bij leerkrachten en bij schoolleiders. Scholen en pabo's moeten samen nu keuzes maken om tekorten aan te pakken.

Privacy en cookies. Lees meer.