Menu

Actueel

Agenda

Stappensessie II ‘Bespreken: Hoe kun je jouw team betrekken en samen tot oplossingen komen?’

16 januari 2019 Wil je de werkdruk op jouw school aanpakken? En wil je daarbij aan de slag met een bewezen effectieve methode om werkdruk op jouw school te verminderen? Neem dan deel aan de stappensessies.

Conferentie in Noord-Nederland over arbeidsmarktoplossingen

22 januari 2019 Op dinsdag 22 januari organiseert het Arbeidsmarktplatform PO met enkele schoolbesturen uit Noord-Nederland een conferentie in het provinciehuis in Assen. Een informatieve en interactieve bijeenkomst rond actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,...

Conferentie Arbeidsmarktontwikkeling PO Noord-Nederland

22 januari 2019 Op 22 januari 2019 a.s. organiseren de samenwerkende schoolbesturen in de noordelijke provincies en de sociale partners verenigd in het project POvoorderegio de Conferentie Arbeidsmarktontwikkeling Noord-Nederland. Een informatieve en...

Stappensessie II ‘Bespreken: Hoe kun je jouw team betrekken en samen tot oplossingen komen?’

23 januari 2019 Wil je de werkdruk op jouw school aanpakken? En wil je daarbij aan de slag met een bewezen effectieve methode om werkdruk op jouw school te verminderen? Neem dan deel aan de stappensessies.

Stappensessie II ‘Bespreken: Hoe kun je jouw team betrekken en samen tot oplossingen komen?’

30 januari 2019 Wil je de werkdruk op jouw school aanpakken? En wil je daarbij aan de slag met een bewezen effectieve methode om werkdruk op jouw school te verminderen? Neem dan deel aan de stappensessies.

Stappensessie III ‘Aanpakken en Evalueren: Welke maatregelen heb je uitgevoerd? Waar sta je? Wat werkt en wat kan nog beter?

27 maart 2019 Wil je de werkdruk op jouw school aanpakken? En wil je daarbij aan de slag met een bewezen effectieve methode om werkdruk op jouw school te verminderen? Neem dan deel aan de stappensessies.

Stappensessie III ‘Aanpakken en Evalueren: Welke maatregelen heb je uitgevoerd? Waar sta je? Wat werkt en wat kan nog beter?

3 april 2019 Wil je de werkdruk op jouw school aanpakken? En wil je daarbij aan de slag met een bewezen effectieve methode om werkdruk op jouw school te verminderen? Neem dan deel aan de stappensessies.
Toon resultaten 1 van 7 van de 8
Eerste < Pagina 1 Pagina 2 > Laatste

Nieuws

Aan de slag met subsidie regionale aanpak lerarentekort

13 december 2018 Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren gingen dinsdag 11 december aan de slag met de regionale aanpak van het lerarentekort. Per 2019 is hier extra geld voor beschikbaar. De aanwezigen kregen uitleg over de...

Zij-instroom en regionaal samenwerken

6 december 2018 Het primair onderwijs kampt met een lerarentekort. Een van de mogelijke oplossingen is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie van OCW subsidie verleend aan elf regionale projecten...

Subsidie aanpak regionale tekorten: start op 11 december

2 december 2018 Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekendgemaakt en toegelicht. Tijdens diverse inspirerende workshops kunt u aan de slag met de aanzet voor mogelijke aanpakken...

Pers & Media

Feminisering blijvende trend in alle functies van het primair onderwijs

1 november 2018 Feminisering van het primair onderwijs zet zich door in alle functies. Het werken in deeltijd neemt toe. Bij de pabo trekken de deeltijdopleidingen steeds meer studenten aan en zij zijn kritischer over hun opleiding dan de dagopleidingstudenten.

Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken

1 oktober 2018 Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl.

Regionale arbeidsmarktanalyses voor een aanpak op maat van het lerarentekort

21 juni 2018 De vergrijzing in het primair onderwijs speelt bij leerkrachten en bij schoolleiders. Scholen en pabo's moeten samen nu keuzes maken om tekorten aan te pakken.

Privacy en cookies. Lees meer.