Menu

Actueel

Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Nieuws

Maak uw eigen rapport en check de cijfers van uw school

9 oktober 2018 De komende jaren staat u voor een grote uitdaging. Hoe krijgt en houdt u het onderwijsteam op sterkte in een tijd van lerarentekorten? Dat vraagt om creativiteit,nieuwe oplossingen en kennis die u helpt in te spelen op de arbeidsmarktontwikkelingen.

Infographic werkverdeling ’In gesprek op schoolniveau’

9 oktober 2018 In de cao voor het primair onderwijs zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. Het team krijg een bepalende rol bij de verdeling van het werk.

Verken nieuwe arbeidsmarktoplossingen in regionale bijeenkomst POvoorderegio


5 oktober 2018 Als bestuurder en PenO-er komen er veel arbeidsmarktvragen op u af. Hoe komen we aan voldoende personeel? Hoe kunnen we zij-instromers werven en begeleiden? Hoe maken we mobiliteit bespreekbaar en bieden we medewerkers ruimte voor hun loopbaan?

Pers & Media

Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken

1 oktober 2018 Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl.

Regionale arbeidsmarktanalyses voor een aanpak op maat van het lerarentekort

21 juni 2018 De vergrijzing in het primair onderwijs speelt bij leerkrachten en bij schoolleiders. Scholen en pabo's moeten samen nu keuzes maken om tekorten aan te pakken.

Campagne ‘Wat draag jij bij?’ over het leraarschap in het primair onderwijs

2 november 2017 ‘Wat draag jij bij?’ Dat is de vraag die leraren beantwoorden aan het slot van hun videoverhalen over de waarde van het leraarschap in het primair onderwijs. Hun beroepstrots en motivatie kunnen onder andere potentiële zij-instromers en herintreders...

Privacy en cookies. Lees meer.