Menu

 

Aan de slag met werkdruk


Veel leerkrachten in het primair onderwijs hebben last van werkdruk. Daarom investeert de sector in maatregelen. In het werkdrukakkoord hebben de onderwijsvakbonden, de PO-Raad en het kabinet afgesproken dat scholen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld krijgen om werkdruk aan te pakken.

Hoe kunt u deze middelen op uw school inzetten om de werkdruk terug te dringen? Hoe pakt u het aan? En hoe voert u het gesprek over werkdruk? Op deze pagina vindt u hiervoor tips en handreikingen. Ook ziet u welke activiteiten het Arbeidsmarktplatform PO organiseert rondom werkdruk.

Factsheet: de dialoog op school

Werkdruk terugdringen start met een gesprek in het team. Samen ga je de dialoog aan over knelpunten en oplossingen. Waar komt de werkdruk vandaan en wat kun je eraan doen? Bekijk de factsheet en zie hoe u vanuit dit proces tot de juiste maatregelen kunt komen. Op de sites van de sociale partners is via rekentool terug te vinden op welk bedrag een school recht heeft.

 

Praktijkverhalen: hoe pakken andere scholen het aan?

Scholen bepalen zelf hoe ze de middelen willen besteden. De ene school zal vooral investeren in extra ondersteuning, bijvoorbeeld door een vakleerkracht of conciërge. Een andere school kiest misschien voor kleinere klassen of voor een investering in ICT. In de praktijkverhalen leest u van zeven scholen welke keuzes ze hebben gemaakt en wat dat oplevert. Laat u inspireren!

Privacy en cookies. Lees meer.