Menu

Lerarenpool vluchtelingenklas

Scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen via een online pool leerkrachten zoeken voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. En omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om (tijdelijk) les te geven aan deze groep. Met de lerarenpool vluchtelingenklas wil het Arbeidsmarktplatform PO de vraag naar geschikte leerkrachten voor een taalklas helpen oplossen.

Uitleen door scholen

Mogelijk zijn voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen zowel werkzoekende leerkrachten nodig als degenen die al verbonden zijn aan een school. Daarom kan ook die laatste groep in overleg met zijn schoolleider zich opgeven voor een tijdelijke detachering.

Verdere professionalisering voor leerkracht en school

Lesgeven aan vluchtelingenkinderen bij een andere school of schoolbestuur biedt kansen voor uw leerkracht en uw school. Als schoolbestuur helpt u het onderwijs aan te bieden wat vluchtelingenkinderen nodig hebben en geeft u ook uw eigen leerkracht de kans om zich verder te professionaliseren. Dat kan ook voor uw school van belang zijn, want veel meer scholen zullen in de toekomst te maken krijgen met vluchtelingenkinderen. Met de inzet van uw leerkracht voor een vluchtelingenklas bereidt u zich daarop voor. Als de leerkracht met die kennis en ervaring terugkeert naar zijn eigen werkplek, dan profiteert uw school hiervan.

Zo werkt de lerarenpool vluchtelingenklas


De lerarenpool vluchtelingenklas is gekoppeld aan de Onderwijsvacaturebank voor het primair onderwijs van het Participatiefonds. Scholen kunnen gratis vacatures plaatsen en  in de database zoeken naar geschikte kandidaten. De kandidaten hebben een pabodiploma en affiniteit met het lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Bijvoorbeeld omdat ze Nederlands als tweede taal (NT-2) hebben gegeven of een opleiding zoals de master Special Educational Needs hebben gevolgd. De leerkrachten voeren hun CV in en geven tegelijkertijd aan in welke regio zij willen werken. Scholen die leerkrachten nodig hebben kunnen dan kijken wie zij willen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
Ga naar de onderwijsvacaturebank

Helpdesk

Schoolbesturen kunnen met hun vragen over het in- en uitlenen terecht bij een daarvoor speciaal ingerichte helpdesk van het Arbeidsmarktplatform PO. Bijvoorbeeld met vragen over soorten arbeids- of detacheringsovereenkomsten. Ook leerkrachten kunnen met hun vragen bij de helpdesk terecht. Antwoorden op veel gestelde vragen vind u hier:

Staat uw vraag er niet bij?
Stuur dan een e-mail naar helpdesk van de lerarenpool vluchtelingenklas

Leerkrachten

Scholen met vluchtelingenklassen zoeken geschikte leerkrachten die tijdelijk les willen geven aan vluchtelingenkinderen. Bent u een van de 300 leerkrachten die zich tijdelijk voor deze kinderen wil inzetten?

Lees meer

Uitlenende scholen

Via de lerarenpool vluchtelingenklas doet uw leerkracht ervaring op in het geven van onderwijs aan deze kinderen en neemt deze belangrijke ervaring mee terug naar uw school.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.