Menu

VierSlagLeren 2016 - 2018

Neemt u deel aan VierSlagLeren 2016-2018? Dan blijft uiteraard de kaderregeling 2016-2018 voor u van toepassing.

Het laatste deel van de subsidie (25%: € 4.000 per lerarenduo) ontvangt u in het najaar van 2018.

Wat te doen ter afronding van VierSlagLeren?

Het Arbeidsmarktplatform PO ontvangt graag uiterlijk 1 juli 2018 per VierSlagLerenkoppel een verklaring waarin het schoolbestuur en de deelnemers verklaren aan VierSlagLeren te hebben deelgenomen. De verklaring kunt u digitaal sturen naar vierslagleren@arbeidsmarktplatformpo.nl onder vermelding van het koppelnummer. De koppelnummers zijn te vinden in zowel de toekennings- als voortgangsbrief.

Contact

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via vierslagleren@arbeidsmarktplatformpo.nl

Of neem telefonisch contact op met Suzanne Vos via 070 – 3765811 of Ellen Harsma via 070 – 3765965

Vierslagleren 2014-2016

Neemt u deel aan VierSlagLeren 2014-2016? Bekijk de kaderregeling 2014-2016.

Lees meer

VierSlagLeren 2015-2017

Neemt u deel aan VierSlagLeren 2015-2017? Bekijk de kaderregeling 2015-2017.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.