Menu

VierSlagLeren 2016 - 2018

De aanmelding voor VierSlagLeren 2016-2018 is per 1 juli 2016 gesloten. U kunt geen lerarenduo’s meer aanmelden. VierSlagLeren 2016-2018 is de laatste tranche van VierSlagLeren. Leerkrachten die zich voor deze tranche hebben aangemeld, nemen nog deel tot en met einde schooljaar 2017/2018. Er volgen geen nieuwe tranches van VierSlagLeren meer.

Het succesvolle project ‘VierSlagLeren’ van het Arbeidsmarktplatform PO slaat vier vliegen in één klap. Startende leerkrachten vinden een baan en behalen een masterdiploma en tegelijkertijd behalen zittende leerkrachten een master. Samen werken ze aan schoolontwikkeling. Twee masters voor de klas, daar profiteert het primair onderwijs over de hele linie van.

Neemt u deel aan VierSlagLeren 2016-2018? Dan blijft uiteraard de kaderregeling 2016-2018 voor u van toepassing.  


Wat moet u doen om het tweede voorschot van de subsidie VierSlagLeren te ontvangen?

Voor schooljaar 2017/2018 vraagt u samen met uw lerarenduo bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opnieuw de Lerarenbeurs aan, want de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof wordt telkens voor één studiejaar toegekend. U kunt dit doen van 1 april tot 1 juli 2017.

Het Arbeidsmarktplatform PO ontvangt uiterlijk in september 2017, zoals in de voorwaarden opgenomen, het inschrijfbewijs van het tweede studiejaar van zowel de startende als de zittende leerkracht. Na ontvangst hiervan ontvangt u zo spoedig mogelijk het tweede voorschot van € 4.000. Dit inschrijfbewijs kan zijn:

  • een kopie van het formele inschrijfbewijs van de opleiding of;
  • een print-screen van de inschrijving via Studielink, waar de naam van de leerkracht duidelijk zichtbaar op is (en geen BSN in beeld is te zien) of;
  • een kopie van de collegekaart.

Een afschrift van de Lerarenbeurs wordt niet gezien als een geldig inschrijfbewijs. Het bewijs kunt u digitaal sturen naar vierslagleren@arbeidsmarktplatformpo.nl onder vermelding van het koppelnummer (zie toekenningsbrief).

Contact

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via vierslagleren@arbeidsmarktplatformpo.nl
Of neem telefonisch contact op met Suzanne Vos via 070 – 3765811 of Ellen Harsma via 070 – 3765965

Vierslagleren 2014-2016

Neemt u deel aan VierSlagLeren 2014-2016? Bekijk de kaderregeling 2014-2016.

Lees meer

VierSlagLeren 2015-2017

Neemt u deel aan VierSlagLeren 2015-2017? Bekijk de kaderregeling 2015-2017.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.