Menu

Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO

Met de regeling ‘Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO’ van het ministerie van OCW kunnen pabo-afgestudeerden doorstuderen en toch betrokken blijven bij het onderwijs. De regeling biedt een eenmalige financiële tegemoetkoming wanneer zij een onderwijs gerelateerde masteropleiding gaan volgen. Hun mastertitel is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling en baankansen, maar ook voor het onderwijs. Want tijdens de masteropleiding voeren de studenten hun praktijk- of onderzoeksopdracht uit bij een schoolbestuur.

Per schooljaar 2017/2018 komen ook de masteropleidingen in deeltijd in aanmerking voor de Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters!

Voor wie?

Pabo-afgestudeerden die na 31 december 2011 hun diploma hebben behaald aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo en die in september 2017 starten met een van de  volgende voltijd of deeltijd hbo of universitaire masteropleidingen:

 • Special Educational Needs
 • Onderwijskunde
 • Pedagogische wetenschappen
 • Talentontwikkeling en Diversiteit
 • Leren en Innoveren
 • hbo Pedagogiek

Zo werkt het

De regeling Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO houdt het volgende in:

 • De student is na 31 december 2011 afgestudeerd aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo.
 • De student start in september 2017 met een van de bovenstaande masteropleidingen. De regeling geldt niet voor andere masteropleidingen, pre-masters, hbo masters en schakeltrajecten.
 • De student voert een praktijk- of onderzoeksopdracht uit bij een school(bestuur) in het po waar hij of zij een stage overeenkomst mee heeft gesloten.
 • De student vraagt zelf 3.000 euro subsidie aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als tegemoetkoming in de studiekosten.
 • De tegemoetkoming wordt een gift als de student binnen de gestelde termijn zijn/haar diploma haalt. Bovenop de nominale duur van de studie krijgt de student een uitlooptermijn van maximaal één jaar. Indien het diploma niet binnen de gestelde termijn wordt behaald, wordt de subsidie teruggevorderd door DUO.
 • De tegemoetkoming geldt niet in combinatie met de Lerarenbeurs
 • De tegemoetkoming kan voor de laatste keer worden aangevraagd voor de voltijd masters Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen die in februari 2018 starten (afstudeerdatum pabo of pre-master na pabo: na 31 december 2012). Dit kan van 1 januari tot en met 31 oktober 2018.

De regeling Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters bestaat uit drie documenten: de basis kaderregeling, wijzigingsregeling en een tweede wijzigingsregeling. De regeling heeft een variant voor toekomstige leerkrachten in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De regeling zoals op deze website beschreven, betreft de po variant. De relevante passages voor het po zijn in de basis kaderregeling gearceerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor meer informatie over de vo variant op de website van Masters voor het vo

Inschrijven

Van 1 augustus tot en met 31 oktober 2017 kunnen studenten de Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters aanvragen bij DUO.

Ben je in februari 2017 met de voltijd master Onderwijskunde of Pedagogische Wetenschappen gestart en voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kan je de Tegemoetkoming alsnog bij DUO aanvragen tot en met 31 oktober 2017.

Meer informatie

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van de regeling kunt u een e-mail sturen naar onderwijsmasters@arbeidsmarktplatformpo.nl.

Of neem telefonisch contact op met Ellen Harsma via 070 – 376 5965 of Suzanne Vos via 070 – 376 5811.

Voor vragen over aanmelding of het uitkeren van de subsidie, kunt u contact opnemen met DUO: 050 599 90 99 | tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen over de tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.