Menu

Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO

De Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters stopt. De subsidie kan nog worden aangevraagd voor masteropleidingen die in februari 2018 startten. De Tegemoetkoming kan niet meer worden aangevraagd voor masteropleidingen die in september 2018 of later starten.

Met de regeling ‘Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO’ van het ministerie van OCW kunnen pabo-afgestudeerden doorstuderen en toch betrokken blijven bij het onderwijs. De regeling biedt een eenmalige financiële tegemoetkoming wanneer zij een onderwijs gerelateerde masteropleiding gaan volgen. Hun mastertitel is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling en baankansen, maar ook voor het onderwijs. Want tijdens de masteropleiding voeren de studenten hun praktijk- of onderzoeksopdracht uit bij een schoolbestuur.Voor wie?

Pabo-afgestudeerden die na 31 december 2012 hun diploma hebben behaald aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo en die in februari 2018 starten met een van de volgende voltijd of deeltijd universitaire masteropleidingen:

  • Onderwijskunde
  • Pedagogische wetenschappen
  • Education and Child Studies
  • Educational Science and Technology

Zo werkt het

De regeling Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO houdt het volgende in:

  • De student is na 31 december 2012 afgestudeerd aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo.
  • De student start in februari 2018 met een van de bovenstaande masteropleidingen. De regeling geldt niet voor andere masteropleidingen, pre-masters en schakeltrajecten.
  • De student voert een praktijk- of onderzoeksopdracht uit bij een school(bestuur) in het po waar hij of zij een stage overeenkomst mee heeft gesloten.
  • De student vraagt zelf 3.000 euro subsidie aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als tegemoetkoming in de studiekosten.
  • De tegemoetkoming wordt een gift als de student binnen de gestelde termijn zijn/haar diploma haalt. Bovenop de nominale duur van de studie krijgt de student een uitlooptermijn van maximaal één jaar. Indien het diploma niet binnen de gestelde termijn wordt behaald, wordt de subsidie teruggevorderd door DUO.
  • De tegemoetkoming geldt niet in combinatie met de Lerarenbeurs.

De regeling Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters bestaat uit drie documenten: de basis kaderregeling, een eerste wijzigingsregeling en een tweede wijzigingsregeling. De regeling heeft een variant voor leerkrachten in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De regeling zoals op deze website beschreven, betreft de po variant. De relevante passages voor het po zijn in de basis kaderregeling gearceerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor meer informatie over de vo variant op de website van Masters voor het vo

Inschrijven

Van 1 januari tot en met  31 oktober 2018 kunnen studenten de Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters aanvragen bij DUO.

Dit is de laatste aanvraagronde. De tegemoetkoming kan niet meer worden aangevraagd voor masteropleidingen die in schooljaar 2018/2019 of de schooljaren erna starten.

Meer informatie

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van de regeling kunt u een e-mail sturen naar onderwijsmasters@arbeidsmarktplatformpo.nl.

Of neem telefonisch contact op met Ellen Harsma via 070 – 376 5965 of Suzanne Vos via 070 – 376 5811.

Voor vragen over aanmelding of het uitkeren van de subsidie, kunt u contact opnemen met DUO: 050 599 90 99 | tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen over de tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.