Menu

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op arbeidsmarktgebied in het primair onderwijs. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze voorgaande nieuwsbrieven.

Schrijf u in!

 

Nieuwsbrief September 2019

 • Kom naar het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort
 • Deeltijdwerk motieven nader bekeken
 • Podcast: Van fouten kun je leren!
 • Kijk met elkaar mee in de klas door video-opnames
 • De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019 in beeld
 • Zij-instromers 360 graden in beeld
 • Coming soon!

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Juni 2019

 • Aanmelden webinar van 19 juni
 • PODCAST - Hoe kom je erachter of je leraar wilt worden?
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarplan 2019
 • De schoolleider in kaart gebracht
 • SPP-module toegevoegd aan Scenariomodelpo.nl
 • Magazine Innovaties in het PO

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2019

 • In deze regio’s pakken scholen samen het lerarentekort aan
 • Samen werken aan werkdruk
 • Is jouw onderwijs klaar voor de toekomst?
 • Anders organiseren op de Globetrotter
 • Anders organiseren op de Mr. Van Eijckschool
 • Instrumenten voor personeelsplanning

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2019

 • Veel aanvragen subsidie regionale aanpak lerarentekort ingediend
 • Project Baanbrekers voor schoolbesturen
 • Wat draagt een zij-instromer bij?
 • Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
 • Innovatieve pilots lerarentekort: pieken, dalen en succesfactoren
 • Basisschool St. Anna maakt kwaliteitsslag door onderwijs anders te organiseren

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2019

 • Regionale samenwerking in strijd tegen lerarentekort
 • Anders leren, anders werken
 • Nieuwe video’s ‘Wat draag jij bij?’
 • Een goede leerlingenprognose als basis van het meerjarenbeleid
 • ‘We spreken als team nu meer dezelfde taal’
 • Inspiratiesessie innovatieve aanpakken lerarentekorten

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2019

 • Samen de schouders eronder voor aanpak lerarentekort
 • Lerarentekort in Nederland stijgt fors, maar wel regionale verschillen
 • Zij-instroom: informatie van werving tot aanstelling
 • Deze scholen denken buiten de box
 • Tools om aanpak werkdruk te evalueren
 • Evalueer de aanpak van werkdruk met de evaluatiemeter

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2019

 • Subsidie regionale aanpak lerarentekort nu aan te vragen
 • 11 februari: verdiepingsbijeenkomst regionale aanpak lerarentekort
 • Waarom werken aan je professionele ontwikkeling belangrijk is
 • Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen
 • Duurzame inzetbaarheid door samenwerken en samen leren
 • Aan de slag met werkdruk in stappensessie II: werkdruk bespreken
 • Kamerbrief: vacatures in po moeilijker vervulbaar

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2018

 • Aan de slag met subsidie regionale aanpak lerarentekort
 • Ondersteuning door onze regiocoördinatoren
 • Eerste resultaten van elf regionale projecten zij-instroom
 • Goede start draait om samenwerking en begeleiding
 • Evaluatie 2 jaar POvoorderegio
 • Programma en aanmelden conferentie 22 januari
 • Ga aan de slag met werkdruk in de stappensessies

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2018

    •    Subsidie regionale aanpak tekorten: start op 11 december
    •    Anders georganiseerd onderwijs op de Toverberg
    •    22 januari: conferentie in Noord-Nederland
    •    Combinatieopleiding sociaal werk en leerkracht blijkt een succes
    •    Uw eigen schoolrapport
    •    Volgt u ons al?
 
Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2018

 • Wat betekent anders georganiseerd onderwijs voor het personeel?
 • Kom naar de regiobijeenkomst over arbeidsmarktoplossingen
 • Feminisering blijvende trend in alle functies
 • Duurzame inzetbaarheid bevorderen: zo doe je dat!
 • Stappensessies: leer hoe u effectief werkdruk aanpakt
 • Maak het toekomstrapport voor uw school
 • Ruimte voor onbenut arbeidspotentieel in sociale zekerheid?

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2018

 • Lesgeven in basisonderwijs heeft voorkeur van geïnteresseerde scholieren
 • Leraren werven in Vlaanderen: hoe pakt u het aan?
 • Vijf vernieuwende pilots voor regionale aanpak lerarentekort
 • Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op de onderwijsarbeidsmarkt
 • Beoordeel nu onze nieuwsbrief

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2018

 • Lerarentekort in uw regio zichtbaar in regionale analyses
 • ‘De toekomst ligt in samenwerking, niet in concurrentie’
 • Professionele ontwikkeling begint met goede begeleiding
 • Bij Stichting Peelraam staan starters er niet alleen voor
 • Nieuwe videoverhalen op 'Wat draag jij bij?'

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2018

 • Samenwerken aan werkdruk
 • Starters en herstarters krijgen kansen in Amsterdam
 • Nieuwe kenniskaart over professionele leercultuur
 • Scenariomodel PO geactualiseerd met recente cijfers
 • Platform PO Zuidoost-Brabant: samenwerken volgens cafetariamodel

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2018

 • Doe mee met het project Samenwerken aan werkdruk
 • Workshop scenariomodel PO 16 mei: goede basis voor meerjarenbeleid
 • Hoe staat het met de professionele ontwikkeling in het PO?
 • Alles uit de kast voor zij-instromers
 • Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar, speel Jobfit
 • Doe uw voordeel met opbrengst bijeenkomsten werkdruk

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2018

 • Gesprekskompas voor aanpak werkdruk
 • Deadline aanvraag tegemoetkoming lerarentekort
 • Workshop scenariomodel PO
 • Bijeenkomst regionale aanpak zij-instroom
 • Effectmeting en gewijzigde focus RTC’s
 • Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers in PO

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2018

 • Samen voor een professionele leercultuur
 • Kom maar in mijn klas!
 • 27 maart: Marktplaats ‘Grip op werkdruk’
 • ‘Stimuleren van talent heeft altijd zin’
 • 'Leren doe je met elkaar'
 • Leerkrachten positief over leercultuur

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2018

 • Wat draag jij bij? Gebruik de toolbox voor werving studenten en leraren
 • Dialoogbijeenkomst aanpak werkdruk op basisschool De Regenboog
 • Save the date: 27 maart marktplaats ‘Grip op werkdruk’
 • Leren door kijken in de klas
 • Rol leidinggevende belangrijk voor leer- en inzetbaarheidscultuur
 • Kenniskaart generatie Z: de nieuwe generatie in het onderwijs
 • Regionale samenwerking Gelderland – Utrecht in RTC voor aanpakken lerarentekort

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief december 2017

 • Instructievideo: zelf scenario’s maken met het scenariomodel PO
 • Special 'Didactief': Leraren. We hebben ze hard nodig!
 • 24 scholen aan de slag met duurzame inzetbaarheid
 • Personalisatie en vergrijzing als uitdagingen voor de toekomst
 • Inspiratie en regionale samenwerking voor aanpak lerarentekort
 • Fijne feestdagen!

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief november 2017

 • Pak het lerarentekort gezamenlijk aan in uw regio
 • Goed van start met de Banenafspraak? Kom naar de bijeenkomst
 • Gratis workshop over mogelijkheden scenariomodel PO
 • Leercultuur op een school belangrijk voor professionalisering leraren
 • Meer pabostudenten met Helden voor de klas

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief oktober 2017

 • Meest bevlogen overheidspersoneel werkt in het po
 • Subsidie voor zij-instromers
 • Bijeenkomst regionale samenwerking voor aanpak lerarentekort
 • Eerlijk salaris
 • ProfiLeren: hoe doe je dat?

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief september 2017

 • Geef richting aan onze activiteiten
 • Financiële bijdrage voor duurzame inzetbaarheid
 • Scenariomodel PO bereidt u nóg beter voor op de toekomst
 • Regionale samenwerking parel onder sectorplannen
 • Subsidie voor werving en begeleiding zij-instromers
 • Bijeenkomst banenafspraak Gooi en Vechtstreek

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief juni 2017

 • Imagocampagne primair onderwijs laat waarde van het vak zien
 • Petitie en prikactie PO- front
 • Leren anders organiseren: lessen uit de praktijk
 • Nieuw! Kennisdossier School en omgeving
 • Jaarverslag 2016: focus op een aantrekkelijke arbeidsmarkt
 • Kom kijken in de klas
 • Lerarentekort te lijf gaan
 • Tonen en delen wat je in huis hebt: dialoogbijeenkomst ProfiLEREN

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief mei 2017

 • Gezocht: leerkracht!
 • Anders organiseren op school
 • Vragen over regionale samenwerking?
 • Regionale arbeidsmarktrapportages verschenen
 • Tonen en delen wat je in huis hebt: dialoogbijeenkomst ProfiLEREN
 • Kom kijken in de klas

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief april 2017

 • Gezocht: eenpitters en kleinere schoolbesturen met innovatieve aanpak lerarentekort
 • PO in Actie: meer salaris en minder werkdruk
 • Tips voor invallers en schoolbesturen
 • Stel uw vraag aan het expertisecentrum regionale samenwerking
 • Benut het team bij de aanpak van werkdruk
 • Beste begeleiding leraren
 • Goed van start met de Banenafspraak

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief maart 2017

 • Waarvoor kunt u bij ons terecht?
 • Goed idee voor het lerarentekort in uw regio?
 • Ook over vijf jaar voldoende gekwalificeerde leerkrachten
 • Ministerie OCW pakt lerarentekort aan
 • Goed van start met de Banenafspraak: bijeenkomst 30 mei

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief februari 2017

 • Hulp bij uw meerjarenformatieplan
 • Scherp op de inhoud, zacht op de relatie
 • Kansen en acties tekorten leerkrachten
 • Workshop dialoog en stand op AVS-congres. Komt u ook?

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief januari 2017

 • Vak leerkracht in de spotlights bij studiekiezers
 • Meer meesters voor de klas
 • Hulp nodig bij invullen Banenafspraak?
 • Ruimte voor meesterschap op 8 februari
 • Werkdruk aanpakken, de leerkracht aan zet

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief december 2016

 • Lees het online magazine over meer meesters in het po
 • Energievreter te lijf: werkdruk verlagen bij nakijkwerk
 • Praktijkvoorbeeld: duurzame inzetbaarheid bespreekbaar maken
 • Professionalisering van leraren in het buitenland
 • Doe mee aan de dialoogavond op 8 februari
 • Banenafspraak: succesfactoren en praktijkvoorbeelden
 • Leerkrachten en schoolbesturen tevreden met VierSlagLeren
 • Eindverslag Sectorplan PO: krimpregio’s geholpen

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief oktober 2016

 • Leerkrachten over formele gesprekken, regeldruk en regelruimte
 • Top 5 werkdruk verlagen tienminutengesprekken
 • Kraak de puzzels in de kalender en win een workshop
 • Regionale samenwerking gaat door, ook ná het sectorplan PO
 • Dialoogbijeenkomst 'Ruimte voor meesterschap'
 • Hoe praat u (verder) over schoolontwikkeling?

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief september 2016

 • Professionalisering leerkrachten primair onderwijs in beeld
 • Bezoek de vernieuwde website
 • Geef uw mening
 • Primeur: het eerste online magazine
 • Interactieve handreiking Strategisch personeelsbeleid
 • Pilot Samenwerken aan werkdruk
 • 264 leraren voor VierSlagLeren 2016-2018
 • Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters 2016-2017

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief | juni 2016

 • Werkbeleving leerkrachten primair onderwijs in beeld gebracht
 • Slotconferentie sectorplan: trots op samenwerking voor behoud leerkrachten
 • Echte verhalen over het sectorplan PO
 • Samen voor schoolontwikkeling: meer mogelijk dan gedacht
 • Een steentje bijdragen aan de vluchtelingenproblematiek
 • ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid
 • Ruim baan voor PO: vernieuwde website
 • Cofinanciering vanuit SZW voor arbeidsmarktactiviteiten

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief | mei 2016

 • Invalkrachten wegwijs maken in de klas
 • Eén op de drie instromende leerkrachten recent afgestudeerd
 • Scan meerjaren-formatiebeleidsplan: handreiking nu ook beschikbaar
 • Behoefte aan maatwerk?
 • Leerkracht wil vluchtelingklassen helpen via lerarenpool
 • VierSlagLeren: aanmelden kan nog tot 1 juli
 • 300 jonge leerkrachten aan de slag via Jong en Oud

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief  | april 2016

 • Regionale arbeidsmarktanalyses: ontdek de verschillen
 • Test de scan meerjarenformatieplan
 • Slotdebat schoolontwikkeling: samen verantwoordelijkheid nemen
 • ‘Vernieuwen doe je samen’
 • Leerkrachten enthousiast over lerarenpool Vluchtelingenklas
 • Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters 2016-2017
 • Banen voor mensen met arbeidsbeperking? Benut de instrumenten!
 • Niet vergeten: aanmelden voor VierSlagLeren

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwbrief | maart 2016

 • Speciale lerarenpool vluchtelingenklas
 • Verbeter uw meerjarenformatieplan
 • Maatwerkoplossingen voor werkdruk
 • Save the date: 24 mei slotdebat samen leiding geven
 • Aanmelden voor VierSlagLeren zo eenvoudig mogelijk

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief | februari 2016

 • Professionaliseren, hoe werkt dat in België?
 • VierSlagLeren: meld uw lerarenduo’s aan voor 2016-2018
 • Masterstudie: ‘Het is druk, maar op deze manier lukt het’
 • De voordelen van functiecreatie
 • Ga de dialoog aan op school
 • Kosten en opbrengsten regionale samenwerking

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief | januari 2016

 • Ook komend schooljaar weer VierSlagLeren
 • Ambassadeurs sectorplan in landelijk netwerk
 • Voorlichtingsbijeenkomsten regionale transfercentra
 • Debatavond: een ander perspectief op taakverdeling
 • Lerarenpool voor vluchtelingen- kinderen: wat vindt u?

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief  | december 2015

 • Inzicht in uw schoolbudget voor de komende jaren
 • Debat over school en maatschappelijke dynamiek
 • Veranderen op school: benut de weerstand en deel je droom!
 • Rotterdam meestert
 • Ondersteuning regionale transfercentra verlengd
 • Meer nodig voor goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief  | november 2015

 • Last minute: Debat over samen leidinggeven aan schoolontwikkeling.
 • Financiële vergoeding voor jonge leraar: tot 1 januari aanvragen
 • Pilot project Samen werken aan werkdruk
 • Praktijkvoorbeeld ‘De Brede Selectie van openbaar onderwijs’
 • Spieken in een andere sector: werkplezier en duurzame inzetbaarheid
 • Alleen mannen voor de klas
 • Hoe ziet de onderwijsarbeidsmarkt er over tien jaar uit?

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief  | oktober 2015

 • Debatreeks ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling’: geef uw mening!
 • Gezocht: schoolleiders die dromen van vernieuwing
 • Onderwijsatlas toont samenhang en diversiteit
 • Rotterdamse snuffelstages
 • Hebt u de nieuwe bureaukalender al?
 • Regionale samenwerking loont
 • Klim-op: ‘Met LeerKRACHT voert het team echt zelf de regie’

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief | september 2015

 • Onderwijsmasters goed voor de kwaliteit van het onderwijs
 • Gezocht: schoolleiders die dromen van vernieuwing
 • Ondersteuning bij meerjarenformatiebeleid
 • Gevraagd: uw meerjarenformatieplan
 • Subsidie voor duurzame inzetbaarheid op uw school
 • Hulp bij keuze vervangingssysteem
 • Weer meer aanmeldingen VierSlagLeren dan vorig jaar
 • Praktijkvoorbeelden VierSlagLeren en Binden

Lees de nieuwsbrief >

Nieuwsbrief  | juni 2015

 • Goede ideeën voor ruimbaanvoorpo.nl?
 • Feestelijke afsluiting Onderwijs Pioniersjaar
 • Klankbordgroep: denk mee!
 • RTC biedt kansen voor passend onderwijs
 • Slotbijeenkomst vernieuwend leiderschap
 • Regionale samenwerking mobiliteit in kaart
 • Vakanties in aantocht

Lees de nieuwsbrief >


 

Nieuwsbrief | mei 2015

 • Denk mee en geef uw mening!
 • Ontwerpsessie effectieve professionalisering
 • Enthousiaste reacties na snuffelstages
 • Jaarverslag 2014: ‘voor het beste onderwijs’
 • Regionaal transfercentrum Zuid-Limburg in stroomversnelling
 • Meer dan 200 kansen om het vak als leraar in Amsterdam te ontdekken

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | april 2015

 • Minder arbeidsmarktkansen voor jonge leraren door leerlingendaling
 • Aandacht in Nieuwsuur voor baankansen jonge leraren
 • Maak werk van werkdruk
 • Leraar meer tijd voor kerntaken dankzij functiecreatie
 • Schoolleiders pitchen hun ervaringen
 • Paulien toont vernieuwend leiderschap
 • Onderwijsvacaturebank 2.0 levert betere 'match'

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | maart 2015

 • Vierslagleren VO: extra kansen voor leraren PO
 • Eigen regie van belang voor effectieve professionalisering
 • Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar: speel Jobfit
 • Subsidiemaatregel mobiliteitscentra geëvalueerd
 • Blog: 'Geweldig die diversiteit in Amsterdam!'
 • Blog Vernieuwend Leiderschap: 'Meelopen met een andere schoolleider is fantastisch'

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | februari 2015

 • Met VierSlagLeren ook in 2015 extra loopbaankansen voor leraren
 • Mobiliteit in het PO: denk en doe mee!
 • Personele samenwerking schoolbesturen Groningen
 • Focus De Mare: kwaliteit, kracht en duurzame inzetbaarheid
 • Blog Vernieuwend Leiderschap: 'Geef medewerkers de ruimte'
 • Hoezo, de tijden zijn veranderd?

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | januari 2015

 • VierSlagLeren 2015-2017: meer masters voor de klas. Gewijzigde regeling
 • Adviesgesprek mogelijkheden subsidie Jong & Oud
 • Ook Utrecht en Twente zetten regionaal transfercentrum op
 • NOT2015: kom naar de stand van het sectorplan en win een prijs
 • HRM voor schoolleiders: nieuwe workshops 2015
 • Primeur: snuffelstages op Rotterdamse scholen
 • VierSlagLeren op Jan Vermeer-school: 'Druk, maar leuk'
 • Eerste ervaringen met subsidiemaatregel Jong en Oud
 • Vernieuwend leiderschap en leerKRACHT op Petrusschool

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | december 2014

 • Nieuw loopbaanplatform voor po: ruimbaanvoorpo.nl
 • Tweede sectorplan voor inzetbaarheid en professionalisering leerkrachten
 • Ouders centraal: praktijkervaringen vernieuwend leiderschap
 • Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten: wat betekent dat voor uw school?
 • Loopbaanschetsen
 • Positieve evaluatie 'Binden pas afgestudeerden (academische) pabo'
 • Van adjunct tot directeur; praktijkervaringen met duurzame inzetbaarheid

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | november 2014

 • Functiecreatie: win-winsituatie in het onderwijs
 • Schoolleider als coach
 • Sectorplan PO: Zeeland eerste startverklaring transfercentrum
 • Vierslagleren: uit de praktijk van een Groningse school
 • Bevlogen in het onderwijs
 • Landelijke dag InnovatieImpuls Onderwijs
 • Vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | oktober 2014

 • Workshops HRM voor schoolleiders
 • Geef uw mening over onze website
 • Regionale arbeidsmarktanalyses naar uw wensen
 • Hulp bij het aanvragen van subsidie Jong en Oud
 • Sociaal plan maken: praktische lessen en adviezen
 • Samenhang professionalisering leerkrachten en HRM-beleid
 • Schoolleiders beginnen met Vernieuwend Leiderschap
 • Stappenplan aanpak werkdruk
 • Arbeidsmarktplatform PO betaalt mee aan stichting LeerKRACHT
 • Leraren van het jaar 2014 bekend

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | september 2014

 • Help een jonge leraar aan een baan
 • HRM voor schoolleiders
 • Hoe uw school een droomschool wordt
 • Functiecreatie in het primair onderwijs
 • Gebruikersonderzoek website
 • Onderzoek: Een goed begin is het halve werk
 • Geef impuls aan duurzame inzetbaarheid, maak gebruik van de ESF-subsidie
 • Functiemix en leerlingenaantallen
 • Bestuursakkoord primair onderwijs

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | juni 2014

 • Nascholing in het buitenland mogelijk door subsidie
 • Landelijke Regeling Vierslagleren een groot succes
 • Expeditie voor professionalisering vernieuwende schoolleiders van start
 • Subsidiedieregeling Jong en Oud nu beschikbaar
 • Voor ieder kind een programma op maat
 • Inschrijftermijn Stimuleringsregeling binden (academische) pabo-afgestudeerden verlengd
 • Vanaf oktober: ESF subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
 • Bijna vakantie!

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief special: Alles wat u wilt weten over het sectorplan primair onderwijs

 • De handen ineen tegen werkloosheid
 • Regionale samenwerking
 • Maakt u ruimte voor de leraar van morgen?

Lees de nieuwsbrief special


Nieuwsbrief | Mei 2014

 • Wissel kennis uit in workshop gesprekkencyclus voor schoolleiders
 • Kleine school enthousiast over inzet ICT
 • Interessante projecten en data op bureaukalender
 • Prezi maakt jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2014 toegankelijk
 • Laatste kans om aan te melden!
 • Nieuwe toelatingseisen voor de pabo
 • Aanbevelingen Europese commissie voor aantrekkelijk lerarenberoep
 • Besturenraad wordt Verus

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | April 2014

 • 1500 extra banen voor leerkrachten primair onderwijs
 • 'Meer slagkracht in personeelsplanning op de lange termijn'
 • 'Elke school moet kans Vierslagleren grijpen'
 • Wat is effectief bij aanpak werkdruk?
 • Denk met ons mee en geef uw mening
 • Jobfit: 'Bruikbaar en handzaam voor gesprek over duurzame inzetbaarheid'
 • Meest gestelde vragen en antwoorden over de regeling Vierslagleren
 • Aanmeldperiode Onderwijs Pioniers verlengd tot 1 juni 2014
 • Schoolleiders gezocht die dromen van vernieuwing!

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | Maart 2014

 • Beginnende en ervaren masters voor de klas
 • Masterklasse bij u op school? Kom naar de informatiebijeenkomsten over Vierslagleren
 • Scenariomodel PO geactualiseerd
 • Stimuleringsregeling (academische) pabostudenten ook in 2014/2015
 • Wat er beter kan op school: van idee naar realiteit
 • Twintig schoolleiders gezocht die dromen van vernieuwing!
 • Goed inspelen op ontwikkelingen dankzij regionale arbeidsmarktanalyses
 • Pabo-instromers vooraf selecteren
 • Cao-onderhandelingen voorlopig geschorst
 • Belangrijkste technologietrends in het onderwijs

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | Februari 2014

 • Maak gebruik van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen
 • Schrijf u in voor de zesde leergang Strategische personeelsplanning
 • Kunt u hulp gebruiken bij ondersteunende taken?
 • Jobcrafting en bevlogenheid op school
 • Mogelijk versoepeling fusietoets
 • Aantal aanmeldingen voor de pabo gestegen
 • Toeslag kleine scholen blijft bestaan

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief special Sectorplan 'Regio aan zet'

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | Januari 2014

 • Arbeidsmarktanalyse PO 2013: Demografische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van grote invloed op arbeidsmarkt primair
 • Jaarplan Arbeidsmarktplatform PO 2014: werkgelegenheid en professionalisering
 • Kunt u hulp gebruiken bij ondersteunende taken?
 • Leerwerktraject voor 20 zorgassistenten
 • Vertrouwen in leraren
 • Nieuw Europees subsidieprogramma voor individuele mobiliteit en strategische partnerschappen in het po: Erasmus+
 • Omgaan met verschillen in de klas: wensen van leraren
 • Handreiking 'ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs'
 • 76 excellente scholen
 • Tweetalig onderwijs van start

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | December 2013

 • Aanvraag van sectorplan voor 1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs
 • Europese subsidie aanvragen? Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt
 • Duurzame inzetbaarheid: aan de slag!
 • Sociale partners op studiereis naar Finland
 • Hoe versterkt u met ICT uw onderwijsprogramma?
 • U kunt weer inschrijven voor leergang Strategische personeelsplanning (SPP)
 • Jaarrapportage diversiteit: bescheiden vorderingen
 • Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd
 • Beëindiging drie ondersteuningsprogramma's

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | Oktober 2013

 • Nieuwe bestuurders Arbeidsmarktplatform PO
 • Onderwijsatlas primair onderwijs
 • Minder reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten
 • Eerste jaarrapportage gaat over 'professionalisering en professionele ruimte'
 • Subsidie voor regionale mobiliteitscentra
 • Wat is uw ervaring met sociale plannen?
 • Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar, speel Jobfit
 • Infographic: zijn de doelen van de functiemix haalbaar?
 • Vul de enquête in: welke arbeidsmarktvraagstukken leven er in uw organisatie?
 • Het kan in het onderwijs

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | September 2013

 • Meer gemak en extra mogelijkheden met het online Scenariomodel Primair Onderwijs
 • Website vernieuwd, inclusief kennisportaal
 • Professionaliseringsmiddelen overzichtelijk bij elkaar
 • (Academische) pabo-afgestudeerden binden aan het primair onderwijs
 • Stimuleringsbijdrage voor Rotterdamse Hij-instromers
 • Onderzoek professionalisering op brede school en in VVE
 • Professionele ruimte versterken gebeurt op school
 • Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit helder in kaart
 • Inschrijven voor Europese studiebezoeken met subsidie
 • Duurzame inzetbaarheid

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | Juni 2013

 • Maatwerkbegeleiding Strategische Personeelsplanning
 • Subsidies startende P&O netwerken toegekend
 • Krachten bundelen tegen krimp
 • Samenwerken aan mobiliteit in Groningen
 • Start project VierSlagLeren²
 • Demowijzer brengt maatschappelijke ontwikkelingen in beeld
 • Inschrijftermijn 'Stimuleringsregeling (academische) pabo-afgestudeerden binden' verlengd
 • Nieuw op Stamos
 • Denk mee met het Arbeidsmarktplatform PO

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | Mei 2013

 • Functiemix voldoet grotendeels aan verwachtingen
 • Duurzame inzetbaarheid in primair onderwijs gedaald
 • Hij-instromer Andreas Huurman: 'Nog geen dag spijt gehad'
 • Online Scenariomodel komt eraan
 • Inschrijftermijn Stimuleringsregeling (academische) pabo-afgestudeerden binden verlengd
 • 2e Leergang strategische personeelsplanning
 • Klankbordgroep: behoefte aan concrete goede voorbeelden

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief | april 2013

 • Eerste subsidies regionale mobiliteitscentra toegekend
 • Veel animo voor subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
 • Hij-instromers: drie kwart kandidaten voldoet aan criteria
 • Opleiden in de School: Meesters en Masters
 • 'Peer review' in de praktijk
 • Leergang strategische personeelsplanning
 • Nieuws uit de sector:

  • Aanvraag lerarenbeurs mogelijk tot 15 mei
  • Resultaten actieplan LeerKracht
  • Nieuwe regeling personele bekostiging beschikbaar
  • De echte jongensfilm opent onderwijsweek 2013

 • Agenda:

  • Regionale bijeenkomst vernieuwd reglement Participatiefonds

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | maart 2013

 • Sterkte voor de toekomst: impuls aan duurzame inzetbaarheid
 • Passend onderwijs en mobiliteit: steun voor regionale aanpak
 • Leergang Strategische personeelsplanning
 • Stimuleringsregeling voor regionale mobiliteitscentra
 • Nieuw Europees subsidieprogramma voor het onderwijs
 • Inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking
 • Effectief professionaliseren binnen onderwijsorganisaties
 • Agenda: Rondetafelbijeenkomsten professionele ruimte

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | februari 2013

 • Verbindingen gelegd en kennis gedeeld op regiobijeenkomsten
 • Meeste leraren willen in een gemengd team werken
 • Meer subsidie voor hij-instromers
 • Sterkte voor de toekomst: een impuls aan duurzame inzetbaarheid
 • Europees gesubsidieerde studiebezoeken
 • Stimuleringsregeling om (academische) pabo-afgestudeerden te binden
 • Achterhoek 'In beweging': PON krijgt financiële ondersteuning
 • Rondetafelbijeenkomsten professionele ruimte

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | januari 2013

 • Het beste onderwijs voor ieder kind
 • Mobiliteitsprogramma Primair Onderwijs
 • Ondersteuning strategisch personeelsbeleid
 • Sterkte voor de toekomst: een impuls aan duurzame inzetbaarheid
 • Onderzoek bewuster beleid voor boventalligheid in het PO
 • Ondersteuning bij personele gevolgen van de leerlingendaling
 • Behoud afgestudeerden pabo voor het onderwijs
 • Geef uw mening en neem deel aan de klankbordgroep!
 • Agenda

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | december 2012

 • Landelijke en regionale analyses arbeidsmarkt primair onderwijs
 • Mannelijke en allochtone pabostudenten: meer praktische lessen
 • Professionalisering schoolleiders en schoolbestuurders nu nog te vrijblijvend
 • Handvatten voor werven en professionaliseren schoolleiders
 • Nieuws uit de sector:

  • Nu ontslagen en straks tekort aan leerkrachten basisonderwijs
  • Wetsvoorstel versterking positie leraar aangehouden

 • Agenda:

  • U komt toch ook naar een van de regiobijeenkomsten?

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | november 2012

 • Komt u ook naar een van de regionale bijeenkomsten in januari?
 • Subsidies voor internationale kennisontwikkeling
 • 'Leren loont het langst', de workshop
 • SlimFit: innovatie-experiment met versterking voor leerkracht
 • Nieuws uit de sector:

  • Advies 'Een goede basis' over wijziging curriculum en relatie pabo's schoolbesturen
  • Onderwijssysteem van grote invloed op succes migrantenkinderen

 • Agenda:

  • Regionale bijeenkomsten Arbeidsmarktplatform Po

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | oktober 2012

 • Regionale bijeenkomsten in januari 2013
 • Zij-instroombeurs voor pabo-gediplomeerden?
 • Leren loont het langst
 • Eerste bijeenkomst Arbeidsmarktplatform over toekomst po
 • Wegwijs met het scenariomodel basisonderwijs
 • Handvatten toekomstgericht werven
 • Imago Pabo en lerarenberoep onder mannelijke en allochtone havisten
 • 10 oktober: Ruimtecafé primair onderwijs - Verken uw professionele ruimte

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | september 2012

 • Maak kennis en praat mee met het Arbeidsmarktplatform PO in Zwolle, Eindhoven of Den Haag
 • Zelf aan de knoppen met scenariomodel voor leerlingenprognoses en formatieramingen
 • Verken uw professionele ruimte in het 'Ruimtecafé primair onderwijs'
 • Financiële ondersteuning voor goede initiatieven regionale samenwerking
 • Evaluatie project Hij-instroom: het kernbegrip is communicatie
 • Meer mannen voor de klas met subsidie Hij-instroom
 • Europees gesubsidieerde studiebezoeken: neem een kijkje in het buitenland

Lees de nieuwsbrief >


Nieuwsbrief | juli 2012

 • Arbeidsmarktplatform PO: stuur het nieuws door!
 • 5.000 euro voor goede ideeën van leraren primair onderwijs
 • Ontdek wat het Arbeidsmarktplatform voor u betekent!
 • Financiële ondersteuning voor regionale initiatieven
 • Eerste lichting studenten academische pabo
 • Het bestuur van Arbeidsmarktplatform PO
 • Volg het Arbeidsmarktplatform op Twitter en LinkedIn

Lees de nieuwsbrief >

Privacy en cookies. Lees meer.