Menu

Subsidies 2017

Waarvoor kunt u in 2017 bij het Arbeidsmarkplatform PO terecht? Welke thema’s staan dit jaar centraal? In het jaarprogramma staan de thema’s en de activiteiten waar het platform zich in 2017 op richt. Het Arbeidsmarktplatform PO werkt langs drie thema’s. Die geven een kader aan de activiteiten, subsidies en financiële tegemoetkomingen van het platform.

Onderdeel van de activiteiten zijn verschillende subsidies, die soms gecombineerd worden met inhoudelijke ondersteuning en uit worden gevoerd in samenwerking met andere partijen. Bijvoorbeeld de projecten VierSlagLeren en Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO. Hieronder staat een overzicht van de verschillende mogelijkheden. Bij internationale subsidies staat een overzicht van subsidies die niet verbonden zijn aan het Arbeidsmarktplatform PO en u onafhankelijk van het platform kunt benutten.
 
Lees ook meer over welke thema’s in 2017 centraal staan en bij wie u meer informatie over de activiteiten kunt opvragen. Of bekijk meteen het jaarprogramma.
 

Subsidie zij-instromers

Schoolbesturen kunnen samen  met  tenminste een pabo in de regio subsidie aanvragen voor het opzetten van een gestructureerde aanpak om zij-instromers te werven, te begeleiden en te behouden.

Lees meer

Financiële tegemoetkoming duurzame inzetbaarheid

Schoolleiders kunnen bij ons een tegemoetkoming aanvragen om duurzame inzetbaarheid onder het schoolteam te bevorderen.

Lees meer

Financiële tegemoetkoming aanpak lerarentekort

Heeft u een goed idee om het aantal toekomstige leerkrachten te vergroten of hun kwaliteit te verbeteren? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een financiële steun in de rug van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer

Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO

Met de regeling ‘Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO’ van het ministerie van OCW kunnen pabo-afgestudeerden doorstuderen en toch betrokken blijven bij het onderwijs.

Lees meer

Internationale subsidies

Welke subsidies voor internationale projecten zijn er bij andere partijen voor het primair onderwijs beschikbaar?

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.