Menu

Regionale samenwerking

De uitdagingen waar scholen voor staan kunnen vaak het beste in regionaal verband opgepakt worden. Samenwerking in de regio is nodig om een goed beeld te krijgen van de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het personeelsbeleid in de betreffende regio, zoals prognoses van leerlingendaling of -stijging. En de gevolgen van passend onderwijs, de leerlingendaling en verminderde of gewijzigde bekostiging kunnen vaak het beste door regionale samenwerking aangepakt worden. In veel regio's hebben scholen en lerarenopleidingen afspraken gemaakt over het arbeidsmarktbeleid. Zij doen dat op verschillende wijzen zoals in regionale samenwerkingsverbanden en regionale platforms.

Er is nu ook een tegemoetkoming beschikbaar voor goede ideeën om het lerarentekort aan te pakken.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt deze regionale samenwerkingsverbanden. Regiocoördinatoren van het Arbeidsmarktplatform halen en brengen kennis en leveren maatwerk per regio. Het ArbeidsmarktplatformPO levert vraaggestuurde financiële ondersteuning bij het opzetten van regionale activiteiten om de arbeidsmarktproblematiek te lijf te gaan. De activiteiten dienen wel gekoppeld te zijn aan de speerpunten en thema's van het Arbeidsmarktplatform. Ook kennisuitwisseling over goede praktijkvoorbeelden maakt onderdeel uit van de regionale aanpak. Regionale samenwerking heeft al een aantal mooie praktijkvoorbeelden opgeleverd. Deze projecten hebben, met financiële ondersteuning van het arbeidsmarktplatform, ook voor andere samenwerkingsverbanden bruikbare middelen en interessante instrumenten opgeleverd.  De praktijkvoorbeelden treft u aan bij de verschillende thema’s op deze website.

Het platform heeft de ambitie om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van regionaal samenwerkende schoolbesturen en opleidingen die innovatief omgaan met veranderingen en uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van personele knelpunten.
Wilt u meer informatie over de regionale ondersteuning, neem dan contact op met een van onze regiocoördinatoren.

Provincie Friesland, Groningen, Flevoland
Henny Steenbergen
h.steenbergen@caop.nl
M: 06-22719813
 
Provincie Overijssel
Jonas Westhoek
j.westhoek@caop.nl
M: 06-12894874
 
Provincie Limburg, Brabant en Gelderland
Tiny Rompen
t.rompen@caop.nl
M: 06-22652623
 
Provincie Drenthe en Noord-Holland
Joyce van Solinge
j.vansolinge@caop.nl
M: 06-12979332
 
Provincie Utrecht, Zuid Holland en Zeeland
Hans Schwartz
h.schwartz@caop.nl
T: 06-46183459

Privacy en cookies. Lees meer informatie.