Menu

 

Regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten helpt u het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio. Deze subsidieregeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in 2019 gezamenlijk aan te pakken.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt u graag bij de aanvraag en inzet van deze subsidie. Zo kunnen onze regioadviseurs u in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij u in de buurt. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking, bekijk dan de door ons verzamelde voorbeelden van eerdere regionale initiatieven.

Subsidieregeling

Wilt u meer weten over de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekorten? Zodat u snel aan de slag kunt met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio?

Meld u aan: Vergroten van de vijver

Op 11 februari 2019 nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de verdiepingsbijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ in Utrecht. Hier kunt u uw ‘vijver’ vergroten doordat u andere partijen ontmoet met plannen om leraren aan te trekken. Op het programma staan kennisdeling, workshops intensivering aanpak en verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking.

De bijeenkomst is een initiatief van het UWV, het Participatiefonds, OCW, het Arbeidsmarktplatform PO, Voion, en verschillende opleidingen.

Meld u aan voor deze bijeenkomst

Ondersteuning door regioadviseurs

Schoolbesturen kunnen ondersteuning van de regioadviseurs ontvangen op het vlak van:

• Stimulering  en wens om tot regionale samenwerking te komen op basis van feiten, cijfers, ervaringen en verkenning van de mogelijkheden. Het Arbeidsmarktplatform PO beschikt voor recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
• De adviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee en over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.
• De regioadviseurs organiseren kennisdeling en uitwisselen in en tussen de regio’s,  om te komen tot een regionaal strategische verbinding om de aanpak van het lerarentekort op te pakken.

In elke regio hebben wij een adviseur die u met al uw vragen kan bijstaan. Ga naar het overzicht met alle regioadviseurs.

Zij-instroom en regionaal samenwerken

Met meer zij-instromers kan het lerarentekort verder worden teruggedrongen. Daarnaast leidt een toename van zij-instromers ook nog eens tot meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden. Om deze redenen ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO regionale samenwerkingsverbanden in de werving en begeleiding van zij-instromers.

In diverse pilotprojecten is er al ervaring opgedaan met een gestructureerde aanpak om zij-instromers aan te trekken. De eerste resultaten zijn gebundeld in een publicatie dat u kan helpen en inspireren bij uw subsidieaanvraag. Welke succesfactoren, voorbeelden van een goede aanpak en belemmeringen signaleren de betrokkenen? In hoeverre hebben de projecten overeenkomsten met elkaar en waarin verschillen ze juist? En wat kunnen schoolbesturen en pabo’s die ook aan de slag willen met zij-instroom, hiervan leren?

Download de publicatie ‘Zij-instroom en regionaal samenwerken’

Privacy en cookies. Lees meer.