Menu

 

Regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten helpt u het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio. Deze subsidieregeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in 2019 gezamenlijk aan te pakken.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt u graag bij de aanvraag en inzet van deze subsidie. Zo kunnen onze regioadviseurs u in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij u in de buurt. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking, bekijk dan de door ons verzamelde voorbeelden van eerdere regionale initiatieven.

Subsidieregeling

Wilt u meer weten over de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekorten? Zodat u snel aan de slag kunt met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio?

Lees de regiotool om te controleren of uw regio voldoet aan de eisen wat betreft het aantal besturen en fte.

Convenant onderwijs en financiële sector

Werkgevers uit het onderwijs en de financiële sector werken samen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Partijen tekenden hiervoor op 11 februari in Utrecht het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Er is een handreiking ontwikkeld die schoolbesturen, financiële instellingen, lerarenopleidingen en andere partijen helpt de afspraken op regionaal niveau uit te voeren.

Ondersteuning door regioadviseurs

Schoolbesturen kunnen ondersteuning krijgen van de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO.Bijvoorbeeld:

  • • Bij de wens om tot regionale samenwerking te komen, kunnen de adviseurs advies geven op basis van feiten, cijfers, ervaringen en door verkenning van de mogelijkheden. Het Arbeidsmarktplatform PO beschikt over recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • • De adviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.
  • • De regioadviseurs organiseren kennisdeling en -uitwisseling in en tussen de regio’s, om te komen tot een regionaal strategische verbinding voor de aanpak van het lerarentekort.

In elke regio hebben wij een adviseur die u met al uw vragen kan bijstaan. Ga naar het overzicht met alle regioadviseurs.

Zij-instroom en regionaal samenwerken

Met meer zij-instromers kan het lerarentekort verder worden teruggedrongen. Daarnaast leidt een toename van zij-instromers ook nog eens tot meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden. Om deze redenen ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO regionale samenwerkingsverbanden in de werving en begeleiding van zij-instromers.

In diverse pilotprojecten is er al ervaring opgedaan met een gestructureerde aanpak om zij-instromers aan te trekken. De eerste resultaten zijn gebundeld in een publicatie dat u kan helpen en inspireren bij uw subsidieaanvraag. Welke succesfactoren, voorbeelden van een goede aanpak en belemmeringen signaleren de betrokkenen? In hoeverre hebben de projecten overeenkomsten met elkaar en waarin verschillen ze juist? En wat kunnen schoolbesturen en pabo’s die ook aan de slag willen met zij-instroom, hiervan leren?

Download de publicatie ‘Zij-instroom en regionaal samenwerken’

Lees in ons dossier zij-instroom meer over wat er komt kijken bij de werving en inzet van zij-instromers.

Slobcast #15 over aanpak lerarentekort in de regio

In zijn Slobcast spreekt minister Slob met mensen uit het veld. In deze 15e Slobcast praat hij met wethouder Saskia Bruines en Gert van den Ham (De Rode Loper) over de aanpak van het lerarentekort. Wat gebeurt er in Den Haag om het lerarentekort aan te pakken? 

Link naar Slobcast: https://soundcloud.com/arieslob/slobcast-15-over-aanpak-lerarentekort-in-de-regio

Terugblik verdiepingsbijeenkomst 'Vergroten van de vijver'

Vergroten van de vijver is nodig én mogelijk. Als partijen elkaar weten te vinden op nationaal en regionaal niveau, ontstaan nieuwe kansen om het lerarentekort terug te dringen. Dat zei minister Slob voor een volle zaal tijdens de bijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ op 11 februari in Utrecht. Schoolleiders en bestuurders uit het po, vo en mbo, opleiders en vertegenwoordigers van samenwerkende partijen kwamen hier bij elkaar om meer kennis te delen en inspiratie op te doen voor regionale samenwerking.
 
Lees het volledige verslag

Verslag startbijeenkomst regionale aanpak lerarentekort

Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren gingen dinsdag 11 december aan de slag met de regionale aanpak van het lerarentekort.

Lees het verslag over de startbijeenkomst terug en bekijk de presentatie van het Ministerie van Onderwijs.

Privacy en cookies. Lees meer.