Menu

 

Samenwerken aan een professionele leercultuur

Om optimaal ruimte te bieden aan de professionele ontwikkeling en inzetbaarheid van het personeel is op scholen een cultuur nodig waarin leren, ontwikkelen en kennisdeling centraal staan: een professionele leercultuur. Wat is ervoor nodig een professionele leercultuur te creëren en daarvoor beleid te ontwikkelen? Het Arbeidsmarktplatform PO biedt u op deze landingspagina een overzicht aan praktijkvoorbeelden, activiteiten, kennis en onderzoeken.

Kenniskaart professionele leercultuur

Om optimaal ruimte te bieden aan de professionele ontwikkeling en inzetbaarheid van het personeel is op scholen een cultuur nodig waarin leren, ontwikkelen en kennisdeling centraal staan: een professionele leercultuur. Wat is ervoor nodig een professionele leercultuur te creëren en daarvoor beleid te ontwikkelen? Het Arbeidsmarktplatform PO biedt u hiervoor graag een verzameling van kennis uit recent onderzoek.
Kenniskaart professionele leercultuur

Professionele ontwikkeling van het personeel in het po

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan wordt steeds vanzelfsprekender. Om meer zicht te krijgen op de professionele ontwikkeling van het personeel in het primair onderwijs, heeft het Arbeidsmarktplatform PO in kaart laten brengen hoe het staat met de professionele ontwikkeling van het personeel. In het rapport ‘Leren en ontwikkelen in het primair onderwijs’ vindt u de uitkomsten van deze verkenning. Deze uitkomsten bieden scholen in het primair onderwijs aandachtspunten voor het stimuleren van de professionele ontwikkeling van het personeel en aanknopingspunten voor de totstandkoming van beleid, projecten en andere activiteiten. Voor een overzicht van de resultaten hebben we de factsheet ‘Leren en ontwikkelen in het primair onderwijs’ ontwikkeld.

Hoe kunnen invalleerkrachten zich blijven ontwikkelen, ondanks dat ze met veel scholingstrajecten op hun (tijdelijke) werkplek buiten de boot vallen? Bij Regionaal transfercentrum Transvita biedt de Talentenpool uitkomst. Marcel Hermens, senior coördinator van deze pool, en invalleerkracht Hester Moll, vertellen over de mogelijkheden.

Lees meer

Hogere verwachtingen zijn cruciaal voor verbeterslag

Openbare basisschool De Vlindervallei in Amersfoort moest in 2010 een verbeteringstraject in, omdat de kwaliteit volgens de Onderwijsinspectie niet op orde was. Dit jaar is De Vlindervallei een nieuw traject ingegaan: de voorbereidingen voor het predicaat Excellente School. Directeur Onno Hoekstra en intern begeleider Manja Schmidt vertellen hoe zij de imposante verbeterslag samen met het team voor elkaar hebben gekregen.

Lees meer

POLL

In onze organisatie staat het leren met en van elkaar centraal

  • Ja
  • Nee

Rol leidinggevende belangrijk voor leer- en inzetbaarheidscultuur op scholen

Personeel in het primair onderwijs is overwegend positief over de leercultuur op hun school en iets minder positief over de inzetbaarheidscultuur. De leidinggevende blijkt hierbij een belangrijke rol in te spelen. Dat blijkt uit de verkenning 'Wendbaar zijn en blijven' van het Arbeidsmarktplatform PO. Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.