Menu

Regionale arbeidsmarktanalyses

Het Arbeidsmarktplatform PO stelt periodiek regionale arbeidsmarktanalyses voor het primair onderwijs op zodat de sector goed in kan spelen op regionale ontwikkelingen. In deze analyses worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op regionaal niveau beschreven en afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. In de rapportages komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • leerlingen (ontwikkeling aantal leerlingen en kenmerken van leerlingen)
  • werkgelegenheid (ontwikkeling werkgelegenheid, kenmerken personeel en functiemix)
  • gediplomeerden lerarenopleidingen (ontwikkeling aantal gediplomeerden)
  • prognoses (ontwikkeling aantal leerlingen, werkgelegenheid en onvervulde vraag)

In totaal zijn er 18 regionale arbeidsmarktanalyses beschikbaar, waarvan vier rapportages betrekking hebben op de G4. Gezamenlijk bieden de rapportages een landelijke dekking. De rapportages worden aangeboden in de vorm van een infographic, zodat u in één oogopslag relevante regionale ontwikkelingen in beeld hebt.

2018

2016

2013

2012

Privacy en cookies. Lees meer.