Menu

Samenwerkende schoolbesturen in kaart gebracht

Regionale samenwerking draagt bij aan oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs. Wilt u weten welke schoolbesturen regionaal met elkaar samenwerken? Bekijk dan de landkaarten van de verschillende samenwerkingsvormen.

Verschillende samenwerkingsvormen

Er zijn regionale transfercentra en andere samenwerkingsvormen in kaart gebracht.
Regionale transfercentra zijn ontstaan vanuit het sectorplan PO. Het doel van het sectorplan is behoud van werkgelegenheid, mobiliteit in de sector stimuleren  en jonge leraren werven en behouden voor de sector. Het sectorplan is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangings- en Participatiefonds en gerealiseerd met cofinanciering van het ministerie van SZW.
www.sectorplanpo.nl

Kaart

Bekijk op de onderstaande kaart de verschillende samenwerkingsvormen.  Mist u een initiatief? Neem dan contact met ons op via info@arbeidsmarktplatformpo.nl. De kaart wordt zo actueel mogelijk gehouden. Via de knop links-bovenin wordt de legenda zichtbaar en kunnen de verschillende soorten samenwerkingsvormen aan- en uit worden gezet:

Bron: een schermvullende weergave van de kaart staat op de website van Google Maps.
www.google.com/maps/d/viewer

Privacy en cookies. Lees meer.