Menu

Onze missie

Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. En is kennismakelaar voor scholen in het primair onderwijs bij hun arbeidsmarkt- en HRM. De behoefte van de sector staat daarbij centraal. Het platform onderhoudt daartoe een intensieve dialoog met het onderwijsveld en de regio’s. Het Arbeidsmarktplatform is initiatiefrijk en aanjagend en is een betrouwbare partner voor de sector. De instrumenten die ingezet worden leiden tot een concreet en duurzaam, regionaal ingestoken, arbeidsmarktbeleid.

Het platform is kennismakelaar voor de besturen en de regio’s op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt, waarbij de arbeidsmarktthema’s leidend zijn. Het platform is neutraal, en kijkt naar welke middelen wel en niet werken om kwaliteit en kwantiteit op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast is ook ruimte om controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken. Het platform werkt, waar nodig en gewenst, samen met andere partijen en fondsen. Het bundelt beleidsinitiatieven op de relevante thema’s en verbindt deze aan de juiste partijen.

Onze kernwaarden

Kernwaarden van het Arbeidsmarktplatform PO

  • vraaggestuurd
  • proactief
  • neutraal
  • betrouwbaar
  • verbindend

Privacy en cookies. Lees meer.