Menu

Kennisloket

Heeft u vragen over arbeidsmarktvraagstukken, professionele werkomgeving of kenniscentrum?
Staat uw vraag er niet bij?
Stuur uw vraag dan via het Kennisloket.

Stel hier uw vraag!

Stel hier uw vraag

Arbeidsmarktvraagstukken

/

Hoe creëren we een professionele open leercultuur op school?

Een professionele leercultuur heeft verschillende voordelen. Zo zijn werknemers op scholen met een sterke leercultuur vaker tevreden met hun baan, de organisatie waar zij werken en hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en doen ze vaker mee aan scholingsactiviteiten. Werknemers oordelen overwegend positief over de leercultuur in hun school. Het oordeel van leraren over de leercultuur hangt onder andere samen met het oordeel over de eigen vakbekwaamheid en de werkdruk. De kenniskaart professionele leercultuur geeft uitgebreide informatie over het creëren van een professionele leercultuur, gebaseerd op recent onderzoek.

Leidinggevenden kunnen een professionele leercultuur stimuleren door hun visie hierop uit te dragen en draagvlak ervoor te creëren. Deels kan de leercultuur indirect worden beïnvloed, door te investeren in de vakbekwaamheid van het personeel en door de werkdruk aan te pakken.

Binnen het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach om vervolgens lessen van collega’s te observeren en van feedback te voorzien. Leraren  raken ermee vertrouwd om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar feedback te geven en elkaar te helpen, wat een open leercultuur stimuleert.

Hoe stimuleer ik de professionele dialoog op mijn school?

Een professionele dialoog is een gesprek tussen leraren onderling en tussen leraren en schoolleiding over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. De dialoog bevordert de kwaliteit van het onderwijs, professionele groei en de ontwikkeling van de school als professionele werkomgeving.

Om deze professionele dialoog goed te kunnen voeren is, naast de informele dialoog die in de dagelijkse schoolpraktijk het meest zal voorkomen, ook een overleg nodig waarin leraren en schoolleiding onderwijskundige keuzes bespreken.

Een professionele dialoog heeft een aantal kenmerken. Het creëren van de setting, juiste condities en bewaking van het proces, vraagt om een ervaren gespreksbegeleider. Op de website van het Arbeidsmarktplatform staan praktijkvoorbeelden en instrumenten om hierbij te ondersteunen. Ook het voortgezet onderwijs, waar veel aandacht is voor het onderwerp, kent een aantal praktijkvoorbeelden en instrumenten waar u mogelijk van kunt leren.

De professionele dialoog komt het beste op gang door het gesprek te koppelen aan een inhoudelijk thema, door bijvoorbeeld de dialoog aan te gaan over werkdruk of professionalisering.

Wat zorgt voor werkdruk bij het onderwijspersoneel en wat kan ik doen om de werkdruk te verlagen?

Administratie, tijdgebrek en andere taken naast het lesgeven zijn factoren die bijdragen aan de werkdruk in het primair onderwijs. Een groot deel van de leraren heeft last van werkdruk.

Met het Werkdrukakkoord komen extra middelen beschikbaar voor de aanpak ervan. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt in schooljaar 2018/2019 zo’n €35.000 extra, oplopend tot €65.000 vanaf schooljaar 2021/2022. Hoe je deze extra middelen als school in kunt zetten om de werkdruk te verlagen, bepaalt elke school voor zich en begint met het gesprek over knelpunten en oplossingen.

Het Arbeidsmarktplatform PO werkt samen met de sector aan oplossingen, bijvoorbeeld via de succesvolle pilot Samenwerken aan Werkdruk. Vijf scholen volgden het stappenplan van de Wegwijzer werkdruk om werkstressoren in de school aan te pakken. De aanpak en resultaten zijn beschreven in een whitepaper.

De sociale partners uit de sector hebben praktijkverhalen verzameld met tips om werkdruk tegen te gaan. De handreiking Ruimte in regels maakt duidelijk over welke zaken een school zich moet verantwoorden en waar ruimte is om regeldruk te verminderen. De toolkit helpt u bij het ruimen van regels


Professionele werkomgeving

/

Hoe creëren we een professionele open leercultuur op school?

Een professionele leercultuur heeft verschillende voordelen. Zo zijn werknemers op scholen met een sterke leercultuur vaker tevreden met hun baan, de organisatie waar zij werken en hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en doen ze vaker mee aan scholingsactiviteiten. Werknemers oordelen overwegend positief over de leercultuur in hun school. Het oordeel van leraren over de leercultuur hangt onder andere samen met het oordeel over de eigen vakbekwaamheid en de werkdruk. De kenniskaart professionele leercultuur geeft uitgebreide informatie over het creëren van een professionele leercultuur, gebaseerd op recent onderzoek.

Leidinggevenden kunnen een professionele leercultuur stimuleren door hun visie hierop uit te dragen en draagvlak ervoor te creëren. Deels kan de leercultuur indirect worden beïnvloed, door te investeren in de vakbekwaamheid van het personeel en door de werkdruk aan te pakken.

Binnen het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach om vervolgens lessen van collega’s te observeren en van feedback te voorzien. Leraren  raken ermee vertrouwd om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar feedback te geven en elkaar te helpen, wat een open leercultuur stimuleert.

Hoe stimuleer ik de professionele dialoog op mijn school?

Een professionele dialoog is een gesprek tussen leraren onderling en tussen leraren en schoolleiding over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. De dialoog bevordert de kwaliteit van het onderwijs, professionele groei en de ontwikkeling van de school als professionele werkomgeving.

Om deze professionele dialoog goed te kunnen voeren is, naast de informele dialoog die in de dagelijkse schoolpraktijk het meest zal voorkomen, ook een overleg nodig waarin leraren en schoolleiding onderwijskundige keuzes bespreken.

Een professionele dialoog heeft een aantal kenmerken. Het creëren van de setting, juiste condities en bewaking van het proces, vraagt om een ervaren gespreksbegeleider. Op de website van het Arbeidsmarktplatform staan praktijkvoorbeelden en instrumenten om hierbij te ondersteunen. Ook het voortgezet onderwijs, waar veel aandacht is voor het onderwerp, kent een aantal praktijkvoorbeelden en instrumenten waar u mogelijk van kunt leren.

De professionele dialoog komt het beste op gang door het gesprek te koppelen aan een inhoudelijk thema, door bijvoorbeeld de dialoog aan te gaan over werkdruk of professionalisering.

Wat zorgt voor werkdruk bij het onderwijspersoneel en wat kan ik doen om de werkdruk te verlagen?

Administratie, tijdgebrek en andere taken naast het lesgeven zijn factoren die bijdragen aan de werkdruk in het primair onderwijs. Een groot deel van de leraren heeft last van werkdruk.

Met het Werkdrukakkoord komen extra middelen beschikbaar voor de aanpak ervan. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt in schooljaar 2018/2019 zo’n €35.000 extra, oplopend tot €65.000 vanaf schooljaar 2021/2022. Hoe je deze extra middelen als school in kunt zetten om de werkdruk te verlagen, bepaalt elke school voor zich en begint met het gesprek over knelpunten en oplossingen.

Het Arbeidsmarktplatform PO werkt samen met de sector aan oplossingen, bijvoorbeeld via de succesvolle pilot Samenwerken aan Werkdruk. Vijf scholen volgden het stappenplan van de Wegwijzer werkdruk om werkstressoren in de school aan te pakken. De aanpak en resultaten zijn beschreven in een whitepaper.

De sociale partners uit de sector hebben praktijkverhalen verzameld met tips om werkdruk tegen te gaan. De handreiking Ruimte in regels maakt duidelijk over welke zaken een school zich moet verantwoorden en waar ruimte is om regeldruk te verminderen. De toolkit helpt u bij het ruimen van regels


Kenniscentrum

/

Hoe creëren we een professionele open leercultuur op school?

Een professionele leercultuur heeft verschillende voordelen. Zo zijn werknemers op scholen met een sterke leercultuur vaker tevreden met hun baan, de organisatie waar zij werken en hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en doen ze vaker mee aan scholingsactiviteiten. Werknemers oordelen overwegend positief over de leercultuur in hun school. Het oordeel van leraren over de leercultuur hangt onder andere samen met het oordeel over de eigen vakbekwaamheid en de werkdruk. De kenniskaart professionele leercultuur geeft uitgebreide informatie over het creëren van een professionele leercultuur, gebaseerd op recent onderzoek.

Leidinggevenden kunnen een professionele leercultuur stimuleren door hun visie hierop uit te dragen en draagvlak ervoor te creëren. Deels kan de leercultuur indirect worden beïnvloed, door te investeren in de vakbekwaamheid van het personeel en door de werkdruk aan te pakken.

Binnen het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach om vervolgens lessen van collega’s te observeren en van feedback te voorzien. Leraren  raken ermee vertrouwd om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar feedback te geven en elkaar te helpen, wat een open leercultuur stimuleert.

Hoe stimuleer ik de professionele dialoog op mijn school?

Een professionele dialoog is een gesprek tussen leraren onderling en tussen leraren en schoolleiding over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. De dialoog bevordert de kwaliteit van het onderwijs, professionele groei en de ontwikkeling van de school als professionele werkomgeving.

Om deze professionele dialoog goed te kunnen voeren is, naast de informele dialoog die in de dagelijkse schoolpraktijk het meest zal voorkomen, ook een overleg nodig waarin leraren en schoolleiding onderwijskundige keuzes bespreken.

Een professionele dialoog heeft een aantal kenmerken. Het creëren van de setting, juiste condities en bewaking van het proces, vraagt om een ervaren gespreksbegeleider. Op de website van het Arbeidsmarktplatform staan praktijkvoorbeelden en instrumenten om hierbij te ondersteunen. Ook het voortgezet onderwijs, waar veel aandacht is voor het onderwerp, kent een aantal praktijkvoorbeelden en instrumenten waar u mogelijk van kunt leren.

De professionele dialoog komt het beste op gang door het gesprek te koppelen aan een inhoudelijk thema, door bijvoorbeeld de dialoog aan te gaan over werkdruk of professionalisering.

Wat zorgt voor werkdruk bij het onderwijspersoneel en wat kan ik doen om de werkdruk te verlagen?

Administratie, tijdgebrek en andere taken naast het lesgeven zijn factoren die bijdragen aan de werkdruk in het primair onderwijs. Een groot deel van de leraren heeft last van werkdruk.

Met het Werkdrukakkoord komen extra middelen beschikbaar voor de aanpak ervan. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt in schooljaar 2018/2019 zo’n €35.000 extra, oplopend tot €65.000 vanaf schooljaar 2021/2022. Hoe je deze extra middelen als school in kunt zetten om de werkdruk te verlagen, bepaalt elke school voor zich en begint met het gesprek over knelpunten en oplossingen.

Het Arbeidsmarktplatform PO werkt samen met de sector aan oplossingen, bijvoorbeeld via de succesvolle pilot Samenwerken aan Werkdruk. Vijf scholen volgden het stappenplan van de Wegwijzer werkdruk om werkstressoren in de school aan te pakken. De aanpak en resultaten zijn beschreven in een whitepaper.

De sociale partners uit de sector hebben praktijkverhalen verzameld met tips om werkdruk tegen te gaan. De handreiking Ruimte in regels maakt duidelijk over welke zaken een school zich moet verantwoorden en waar ruimte is om regeldruk te verminderen. De toolkit helpt u bij het ruimen van regels


Algemeen

/

Hoe creëren we een professionele open leercultuur op school?

Een professionele leercultuur heeft verschillende voordelen. Zo zijn werknemers op scholen met een sterke leercultuur vaker tevreden met hun baan, de organisatie waar zij werken en hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en doen ze vaker mee aan scholingsactiviteiten. Werknemers oordelen overwegend positief over de leercultuur in hun school. Het oordeel van leraren over de leercultuur hangt onder andere samen met het oordeel over de eigen vakbekwaamheid en de werkdruk. De kenniskaart professionele leercultuur geeft uitgebreide informatie over het creëren van een professionele leercultuur, gebaseerd op recent onderzoek.

Leidinggevenden kunnen een professionele leercultuur stimuleren door hun visie hierop uit te dragen en draagvlak ervoor te creëren. Deels kan de leercultuur indirect worden beïnvloed, door te investeren in de vakbekwaamheid van het personeel en door de werkdruk aan te pakken.

Binnen het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach om vervolgens lessen van collega’s te observeren en van feedback te voorzien. Leraren  raken ermee vertrouwd om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar feedback te geven en elkaar te helpen, wat een open leercultuur stimuleert.

Hoe stimuleer ik de professionele dialoog op mijn school?

Een professionele dialoog is een gesprek tussen leraren onderling en tussen leraren en schoolleiding over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. De dialoog bevordert de kwaliteit van het onderwijs, professionele groei en de ontwikkeling van de school als professionele werkomgeving.

Om deze professionele dialoog goed te kunnen voeren is, naast de informele dialoog die in de dagelijkse schoolpraktijk het meest zal voorkomen, ook een overleg nodig waarin leraren en schoolleiding onderwijskundige keuzes bespreken.

Een professionele dialoog heeft een aantal kenmerken. Het creëren van de setting, juiste condities en bewaking van het proces, vraagt om een ervaren gespreksbegeleider. Op de website van het Arbeidsmarktplatform staan praktijkvoorbeelden en instrumenten om hierbij te ondersteunen. Ook het voortgezet onderwijs, waar veel aandacht is voor het onderwerp, kent een aantal praktijkvoorbeelden en instrumenten waar u mogelijk van kunt leren.

De professionele dialoog komt het beste op gang door het gesprek te koppelen aan een inhoudelijk thema, door bijvoorbeeld de dialoog aan te gaan over werkdruk of professionalisering.

Wat zorgt voor werkdruk bij het onderwijspersoneel en wat kan ik doen om de werkdruk te verlagen?

Administratie, tijdgebrek en andere taken naast het lesgeven zijn factoren die bijdragen aan de werkdruk in het primair onderwijs. Een groot deel van de leraren heeft last van werkdruk.

Met het Werkdrukakkoord komen extra middelen beschikbaar voor de aanpak ervan. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt in schooljaar 2018/2019 zo’n €35.000 extra, oplopend tot €65.000 vanaf schooljaar 2021/2022. Hoe je deze extra middelen als school in kunt zetten om de werkdruk te verlagen, bepaalt elke school voor zich en begint met het gesprek over knelpunten en oplossingen.

Het Arbeidsmarktplatform PO werkt samen met de sector aan oplossingen, bijvoorbeeld via de succesvolle pilot Samenwerken aan Werkdruk. Vijf scholen volgden het stappenplan van de Wegwijzer werkdruk om werkstressoren in de school aan te pakken. De aanpak en resultaten zijn beschreven in een whitepaper.

De sociale partners uit de sector hebben praktijkverhalen verzameld met tips om werkdruk tegen te gaan. De handreiking Ruimte in regels maakt duidelijk over welke zaken een school zich moet verantwoorden en waar ruimte is om regeldruk te verminderen. De toolkit helpt u bij het ruimen van regels

Privacy en cookies. Lees meer.