Menu

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag staan alle activiteiten toegelicht die het Arbeidsmarktplatform PO in 2017 heeft uitgevoerd.

  • Om informatie op een aantrekkelijke en tastbare manier te presenteren heeft het Arbeidsmarktplatform PO in 2017 veelvuldig gebruikt gemaakt van video, animaties en infographics.
  • Nieuw in 2017 is het LinkedIn-account van AP-PO, waar nieuws en activiteiten onder de aandacht worden gebracht
  • De activiteiten die zijn uitgevoerd om kennis over verschillende arbeidsmarktthema’s te delen, bijvoorbeeld de Onderwijsatlas.
  • In 2017 is het digitale magazine ‘Oplossingen van scholen voor het lerarentekort’ gepubliceerd.
  • In 2017 is het Scenariomodel PO geactualiseerd.

In 2017 werd duidelijk dat in het primair onderwijs een ernstig tekort aan leraren ontstaat. Het Arbeidsmarktplatform PO neemt het initiatief voor diverse projecten om dit tekort het hoofd te bieden.
 
In het najaar heeft het Arbeidsmarktplatform PO een oproep gedaan aan de regio’s om samen te werken rondom zij-instroom. Dit heeft geleid tot meerdere projectvoorstellen die in 2018 starten.

Lees het jaarverslag en de jaarrekening 2017

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Lees het jaarverslag 2016

Meer informatie

Hebt u vragen over het jaarverslag of de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO? Neem dan contact op via info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

Privacy en cookies. Lees meer.