Menu

Jaarverslag 2016

In het jaarverslag staan alle activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO in 2016 toegelicht. Het jaar 2016 is vooral ingezet op het versterken van de verspreiding van kennis en het creëren van een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Prioriteit hadden ook de verzoeken van de cao-tafel PO en de activiteiten met derden.

Voor de projectactiviteiten in 2016 zijn de volgende algemene thema’s richtinggevend geweest:

  • instroom op de arbeidsmarkt;
  • aantrekkelijk carrièreperspectief;
  • professionele organisaties met bevlogen professionals.

Opzet jaarverslag

In dit verslag staan de activiteiten die het Arbeidsmarktplatform PO in 2016 heeft uitgevoerd. De volgende onderdelen komen aan bod:

Lees het jaarverslag en de jaarrekening 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Lees het jaarverslag 2015
Lees de jaarrekening 2015

Meer informatie

Hebt u vragen over het jaarverslag of de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO? Neem dan contact op via info@arbeidsmarktplatformpo.nl

Privacy en cookies. Lees meer.