Menu

Jaarverslag 2018

In het jaarverslag staan alle activiteiten toegelicht die het Arbeidsmarktplatform PO in 2018 heeft uitgevoerd.

  • Om informatie op een aantrekkelijke en tastbare manier te presenteren heeft het Arbeidsmarktplatform PO in 2018 veelvuldig gebruikt gemaakt van video, animaties en infographics.
  • Nieuws en activiteiten zijn via de website en social media onder de aandacht gebracht. In 2018 is het LinkedIn account van AP-PO verder uitgebouwd en uitgebreid met een Facebook account.
  • De activiteiten die zijn uitgevoerd om kennis over verschillende arbeidsmarktthema’s te delen, bijvoorbeeld de Regionale arbeidsmarktanalyses.
  • In 2018  is een download van de data uit het Scenariomodel PO in de vorm van een management rapportage mogelijk gemaakt.

In 2018 zijn werkdruk en het lerarentekort belangrijke thema’s geweest in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft voor het thema werkdruk met de samenwerkende partijen het Platform Werkdruk ontwikkeld en het dossier lerarentekort.

Lees het jaarverslag en de jaarrekening 2018

Bekijk hier de publieke versie van het jaarverslag 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Lees het jaarverslag en de jaarrekening 2017

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Lees het jaarverslag en de jaarrekening 2016

Meer informatie

Hebt u vragen over het jaarverslag of de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO? Neem dan contact op via info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

Privacy en cookies. Lees meer.