Menu

Belangrijkste activiteiten Arbeidsmarktplatform PO 2018

Welke uitdagingen op de arbeidsmarkt zien schoolbestuurders, schoolleiders, HRM-medewerkers en andere medewerkers in het primair onderwijs op de sector afkomen?

Om meer zicht te krijgen op de wensen en behoeften, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek in het werkveld uitgevoerd. In totaal hebben 570 respondenten uit het primair onderwijs een enquête ingevuld. De infographic geeft een samenvatting van de uitkomsten. Niet verrassend dat  oplossen van het lerarentekort en de duurzame inzetbaarheid van het personeel bovenaan staan.

Meer informatie over de enquête en de uitkomsten is te lezen in het rapport 'Bekend maakt bemind'.

Jaarplan 2018

De resultaten van de enquête geven mede richting aan het beleid van het Arbeidsmarktplatform PO en de activiteiten waarmee het platform de sector in 2018 wil ondersteunen. In het jaarplan vindt u een overzicht van deze activiteiten. Voor een verdere toelichting kunt u klikken op de links.

Privacy en cookies. Lees meer.