Menu

Over Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Hoe gaat u om met ontwikkelingen als krimp en passend onderwijs in uw personeelsbeleid? En weet u hoe u goed personeel aantrekt en bindt? Schoolbesturen krijgen de komende jaren te maken met ingrijpende ontwikkelingen en moeten daarvoor een passend beleid ontwikkelen. Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het PO en ondersteunt bij deze vraagstukken.

Het Arbeidsmarktplatform PO is het platform van de werkgeversorganisatie (PO-raad) en de werknemersorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV onderwijs (CNVO) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Het haalt en brengt kennis en werkt vraaggestuurd. Het platform signaleert goede, liefst innovatieve initiatieven in de sector of daarbuiten, stimuleert, faciliteert en initieert op verzoek van de sector. Intensief contact met het onderwijsveld is het uitgangspunt.

Een goed functionerende PO-sector kan niet zonder voldoende en goed onderwijspersoneel. Dit is de basis voor goed onderwijs, maar het is een enorme opgave om dit voor elkaar te krijgen. In veel regio’s is sprake van een toenemend tekort aan leerkrachten. Om goed te kunnen inspelen op de arbeidsmarktontwikkelingen monitort het Arbeidsmarktplatform de (onderwijsarbeids-)markt continu. Het verzamelt cijfers, signaleert trends en volgt en analyseert de bewegingen op de arbeidsmarkt.

Het Arbeidsmarktplatform verspreidt de opgedane kennis via diverse publicatievormen, congressen, expertmeetings, workshops en via netwerken. Daarnaast stelt het platform jaarlijks een arbeidsmarktanalyse PO op. Op basis van deze analyse van de sector en de behoeften vanuit het onderwijsveld benoemt het Arbeidsmarktplatform activiteiten en projecten en worden de vraagstukken met elkaar aangepakt. Op deze website worden instrumenten, publicaties en onderzoeken op het gebied van de verschillende arbeidsmarktthema's waar het Arbeidsmarktplatform zich op richt verzameld en beschikbaar gesteld in dossiers.

Partners

Privacy en cookies. Lees meer.