Menu

Zij-instroom

Meer zij-instromers voor de klas. Dat is een van de vaak genoemde oplossingen om het lerarentekort in het primair onderwijs terug te dringen. Zij-instromers kunnen ook nog eens een verrijking zijn voor uw school, door de kennis en ervaring die ze meenemen vanuit hun vorige beroep.
Hoe werft u zij-instromers? Welke groepen zij-instromers zijn er en welke begeleiding hebben zij nodig? Welke mogelijkheden zijn er voor hun aanstelling en opleiding? En hoe zit het met bevoegdheid en subsidies? Al deze informatie vindt u via deze dossierpagina.

Doelgroepen

'Zij-instromer' is een breed begrip. Afhankelijk van hun achtergrond kunnen zij-instromers op verschillende manieren instromen in het basisonderwijs. Daarom onderscheiden we 5 groepen:

 • Zij-instromers in beroep
  Een ‘zij-instromer in het beroep’ heeft een hbo – of wo-diploma en  kan na een asssesment een werken-leren traject van maximaal 2 jaar volgen, waarbij zij direct als onbevoegd docent werkt en betaald wordt. Dit traject wordt financieel ondersteund door de zij-instroom subsidieregeling.
 • Verkorte deeltijders (HBO/WO)
  Iedereen met een hbo- of wo-diploma kan een verkorte deeltijdopleiding volgen aan de pabo. Bij deze opleiding kunnen kandidaten in ongeveer 2 jaar hun bevoegdheid halen. Daarnaast mogen ze al (begeleid) aan de slag in het primair onderwijs als bijvoorbeeld onderwijsondersteuner. Vanaf 2019 is het ook mogelijk om na ongeveer een half jaar studie in de verkorte deeltijd als onbevoegd docent voor de klas te werken tot de opleiding is afgerond.
 • Herintreders

  Herintreders zijn kandidaten met een pabo-diploma die op dit moment niet in het primair onderwijs werken. Als u herintreders aantrekt, kunt u gebruik maken van de tegemoetkoming herintreders primair onderwijs. Met deze tegemoetkoming van 2500 euro kunt u de herintreder een opfriscursus of extra begeleiding aanbieden.
 • Afgestudeerden pedagogiek en onderwijskunde

  Met een verwant hbo- of wo-diploma, zoals pedagogiek en onderwijskunde, kunnen kandidaten door vrijstellingen voor bepaalde vakken vaak in nog minder dan twee jaar hun bevoegdheid halen. Ze volgen de opleiding in deeltijd en mogen daarnaast meteen aan de slag.
 • Onderwijsassistenten

  Onderwijsassistenten kunnen in een deeltijdopleiding van vier jaar hun diploma behalen.

Werving en selectie zij-instromers

Van geïnteresseerde tot zij-instromer: de kandidaten die u werft doorlopen 6 verschillende fases voor zij een aanstelling kunnen krijgen. Welke fases dat zijn, ziet u in deze trechter. Download hier de infographic.

Hoe zorg je ervoor dat zij-instromers de route succesvol doorlopen?

Deze infographic geeft tips voor schoolbesturen, schoolleiders,leerkrachten, de opleiding en de zij-instromer zelf. Download hier de infographic.

Zij-instromers 360 graden in beeld

In het project zij-instromers 360 graden in beeld verzamelen we ervaringen, aandachtspunten en tips. Hiermee kan jouw bestuur of school zorgen voor een succesvolle instroom van zij-instromers.
Bekijk het project zij-instromers 360 graden in beeld op onze website.

Ondersteuning & subsidies

Subsidie zij-instroom

U kunt een bijdrage in de kosten krijgen om iemand binnen twee jaar een bevoegdheid te laten halen via het zij-instroomtraject. Deze subsidie kunt u aanvragen via DUO. Lees meer

Zij-instroom / Ondersteuning & subsidies

Subsidie regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort is bedoeld voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. U kunt deze subsidie ook gebruiken om samen met andere partijen in de... Lees meer

Zij-instroom / Ondersteuning & subsidies

Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

De tegemoetkoming herintreders po is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding van herintreders in het onderwijs. U kunt de subsidie aanvragen via de Dienst... Lees meer

Zij-instroom / Ondersteuning & subsidies

Tegemoetkoming leraren

Zij-instromers die een pabo-opleiding gaan volgen en geen recht meer hebben op studiefinanciering, kunnen bij DUO de tegemoetkoming leraren aanvragen. Dat is een inkomensafhankelijke vergoeding... Lees meer

Zij-instroom / Ondersteuning & subsidies

Tegemoetkoming onderwijsassistenten

Voor onderwijsassistenten die in dienst zijn van een schoolbestuur en leraar willen worden is ook subsidie beschikbaar. Bij deze deeltijdopleiding kunnen kandidaten in 4 jaar hun diploma halen. ... Lees meer

Zij-instroom / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.