Menu

Project Baanbrekers helpt schoolbesturen bij banenafspraak

Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in het onderwijs te helpen kunnen schoolbesturen een beroep doen op ondersteuning van uit  het project Baanbrekers.

Het project Baanbrekers is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Zij willen schoolbesturen vooral praktische ondersteuning bieden om nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project.

Praktische problemen oplossen

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat zij graag de banenafspraak nakomen om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Maar in de praktijk lopen zij tegen problemen aan. Het gaat bijvoorbeeld over functie invulling, het vinden van goede kandidaten voor een functie, het organiseren van begeleiding, meer inzicht in beschikbare middelen en beschikbare ondersteuning. Het project Baanbrekers biedt vooral hulp om die knelpunten op te lossen.

Schoolbesturen die interesse hebben kunnen zich hier aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website van de PO-Raad.

Privacy en cookies. Lees meer.