Menu

Praktijkvoorbeelden

Meerdere onderwijsinstellingen hebben al een of meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Hieronder een aantal voorbeelden. Deze medewerkers zijn niet in dienst gekomen door middel van functiecreatie, maar het geeft een goed beeld van de mogelijkheden van de inzet van deze medewerkers in het onderwijs.

Vijftien conciërges bij Penta Primair

Penta Primair is een organisatie van 25 basisscholen in Groningen en Drenthe, met 3600 leerlingen. 
Via SW-organisatie Novawork werken 15 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt als conciërge op die scholen. Penta Primair kijkt ook naar andere opties, bijvoorbeeld voor klassenassistenten.


Lees meer >

Administratief medewerker bij Adelante, speciaal onderwijs

Adelante is een zorggroep met als kernactiviteiten: speciaal onderwijs & wonen , volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, audiologie & communicatie
 Saskia werkt met veel plezier als receptioniste en administratief medewerkster bij Adelante speciaal onderwijs in Valkenburg aan de Geul. Terug op haar oude school na twee jaar vrijwilligerswerk. SW-organisatie Vixia heeft Saskia gedetacheerd en houdt af en toe een voortgangsgesprek. Meer begeleiding is niet nodig. Afgezien van haar aangepaste werkplek en haar hulphond Diva, is Saskia gewoon een van de medewerkers. Mensen helpen vindt ze het leukste wat er is.
Lees meer >

Klik op de volgende links voor twee filmpjes over de praktijk van functiecreatie in het primair onderwijs:

Functiecreatie basisonderwijs, mgr Bekkersschool, Delft

 

Functiecreatie basisonderwijs, De Beelen, Tolbert

 

Voorbeelden quick scans functiecreatie

Een jobcreator (adviseur) van het SW-bedrijf kan de mogelijkheden voor functiecreatie op de school onderzoeken door het uitvoeren van een verkennend onderzoek via een ‘quick scan’. Hieronder staan vier voorbeelden van een quick scan.

Andere instrumenten wet Banenafspraak

U kunt ook gebruik maken van de andere instrumenten die het Arbeidsmarktplatform PO voor u ontwikkeld en verzameld heeft:

Contact

Wilt u meer informatie over functiecreatie of de wet Banenafspraak? Neem dan contact op met met een van de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO of met:

Angela Gomes
06-12662377
a.gomes@caop.nl

Tiny Rompen
06-22652623
t.rompen@caop.nl

Privacy en cookies. Lees meer.