Menu

De banenafspraak in het primair onderwijs

Mensen met een arbeidsbeperking hebben moeite om een betaalde baan te vinden. Het kabinet en de sociale partners hebben daarom in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken zijn vastgelegd in de wet Banenafspraak.  De sector primair onderwijs heeft zich hieraan gecommitteerd en de opdracht voor 2023 4020 banen te creëren. Hoe doet u dat precies?  Welke functies zijn geschikt? Hoe zorg je voor begeleiding? Zijn er ook subsidies of regelingen  beschikbaar? Bekijk het filmpje! Het Arbeidsmarktplatform PO en de PO-raad bieden u hierbij ondersteuning.

Wie telt mee voor de banenafspraak?

Wanneer u iemand in dienst heeft of aanneemt met een arbeidsbeperking, die opgenomen is in het doelgroepenregister dan telt deze medewerker mee bij het bepalen van het quotum voor uw organisatie.  Wie zijn die mensen met een arbeidsbeperking? Selin en Mark vertellen in dit filmpje van Toezicht Sociaal domein wat zij graag zouden willen. Kijk het filmpje  “Gooi d’r meer actie in!”.

In februari 2019 zijn de regels voor opname in het doelgroepenregister gewijzigd.  Hierdoor zijn mensen die eerder uitgeschreven waren uit het doelgroepenregister weer teruggeplaatst in het doelgroepregister. Kijk wat dit voor u betekent.  Dit zijn o.a. medewerkers  met :

  • een Oude Wajong of Wajong 2010;
  • een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening);
  • een WIW- of ID-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden/voormalig Besluit In- en doorstroombanen).

Regelingen en voordelen

Wanneer een medewerker in het doelgroepenregister staat kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen en voordelen, zoals:

  • Loonkostensubsidie,
  • No-riskpolis  looncompensatie bij ziekte
  • Proefplaatsing
  • Jobcoach
  • Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie
  • Werkplekvoorzieningen

Het  Werkgeversservicepunt van het  UWV kan u ondersteunen bij het gebruik maken van deze regelingen. Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Een viertal Praktijkvoorbeelden participatiebanen

In het primair onderwijs zijn al veel voorbeelden te vinden van banen in het kader van de banenafspraak. Op de website van de Po-raad vindt u vier praktijkvoorbeelden van scholen in de regio... Lees meer

24-04-2019 Banenafspraak / Praktijkvoorbeelden

Goed van start met de Banenafspraak

U gaat als school aan de slag met de Wet  Banenafspraak. Hoe gaat u goed van start met het realiseren van werk voor werknemers met een arbeidsbeperking? Welke functies zijn geschikt voor mensen... Lees meer

20-02-2017 Banenafspraak / Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden functiecreatie

Meerdere onderwijsinstellingen hebben al een of meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Hieronder een aantal voorbeelden. Deze medewerkers zijn niet in dienst gekomen door... Lees meer

04-07-2016 Banenafspraak / Praktijkvoorbeelden

Jordy verlaagt de werkdruk van leraren

Na een stage werkt Jordy van 19 als assistentconciërge op de katholieke basisschool De Zandberg in Breda. Met zijn werkzaamheden - spullen klaarzetten, kopiëren, (vaat)wassen, onderhoud plegen... Lees meer

Banenafspraak / Praktijkvoorbeelden

Privacy en cookies. Lees meer.