Menu

De banenafspraak in het primair onderwijs

Mensen met een arbeidsbeperking hebben moeite om een betaalde baan te vinden. Het kabinet en de sociale partners hebben daarom in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken zijn vastgelegd in de wet Banenafspraak.  De sector primair onderwijs heeft zich hieraan gecommitteerd en de opdracht voor 2023 4020 banen te creëren. Hoe doet u dat precies?  Welke functies zijn geschikt? Hoe zorg je voor begeleiding? Zijn er ook subsidies of regelingen  beschikbaar? Bekijk het filmpje! Het Arbeidsmarktplatform PO en de PO-raad bieden u hierbij ondersteuning.

Wie telt mee voor de banenafspraak?

Wanneer u iemand in dienst heeft of aanneemt met een arbeidsbeperking, die opgenomen is in het doelgroepenregister dan telt deze medewerker mee bij het bepalen van het quotum voor uw organisatie.  Wie zijn die mensen met een arbeidsbeperking? Selin en Mark vertellen in dit filmpje van Toezicht Sociaal domein wat zij graag zouden willen. Kijk het filmpje  “Gooi d’r meer actie in!”.

In februari 2019 zijn de regels voor opname in het doelgroepenregister gewijzigd.  Hierdoor zijn mensen die eerder uitgeschreven waren uit het doelgroepenregister weer teruggeplaatst in het doelgroepregister. Kijk wat dit voor u betekent.  Dit zijn o.a. medewerkers  met :

  • een Oude Wajong of Wajong 2010;
  • een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening);
  • een WIW- of ID-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden/voormalig Besluit In- en doorstroombanen).

Regelingen en voordelen

Wanneer een medewerker in het doelgroepenregister staat kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen en voordelen, zoals:

  • Loonkostensubsidie,
  • No-riskpolis  looncompensatie bij ziekte
  • Proefplaatsing
  • Jobcoach
  • Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie
  • Werkplekvoorzieningen

Het  Werkgeversservicepunt van het  UWV kan u ondersteunen bij het gebruik maken van deze regelingen. Lees meer

Ondersteuning & subsidies

Ondersteuning PO-raad

De PO-raad biedt u als werkgever ondersteuning bij het uitvoeren van de banenafspraak. Met het project Baanbrekers,  een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en de VO-raad, gaan zij u vooral... Lees meer

24-04-2019 Banenafspraak / Ondersteuning & subsidies

Ondersteuning UWV (werkgeversservicepunt)

Het UWV biedt u ondersteuning bij het werven en begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeperking. Wanneer u iemand aanneemt uit het doelgroepenregister dan kunt u gebruik maken van meerdere... Lees meer

24-04-2019 Banenafspraak / Ondersteuning & subsidies

Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid

In het digitale Kenniscentrum bundelen  SBCM en Cedris alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid. In het  Kenniscentrum vinden zowel de beleidsmakers,  uitvoerders en de... Lees meer

23-04-2019 Banenafspraak / Ondersteuning & subsidies

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen van over de Banenafspraak? De PO-Raad heeft een document met veelgestelde vragen samengesteld. Lees de lijst met veelgestelde vragen. Lees meer

01-03-2019 Banenafspraak / Ondersteuning & subsidies

Regionale kaart Banenafspraak

Bij wie kunt u aankloppen in uw regio met uw vragen over de banenafspraak? Neem een kijkje op de regionale kaart Banenafspraak van het Arbeidsmarktplatform PO. In elke regio zijn organisaties die... Lees meer

15-02-2017 Banenafspraak / Ondersteuning & subsidies

Lerend netwerk Banenafspraak

Schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad en met anderen willen leren hoe zij invulling kunnen geven aan de wet Banenafspraak, kunnen zich aanmelden van het Lerend Netwerk Banenafspraak. Het... Lees meer

06-01-2017 Banenafspraak / Ondersteuning & subsidies

Regioadviseurs

Het Arbeidsmarktplatform PO kan u in contact brengen met scholen die u al zijn voorgegaan. Als in uw regio er nog geen WSP actief is, helpt het Arbeidsmarktplatform PO u ook op weg contact te... Lees meer

05-01-2017 Banenafspraak / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.