Menu

De banenafspraak in het primair onderwijs

Mensen met een arbeidsbeperking hebben moeite om een betaalde baan te vinden. Het kabinet en de sociale partners hebben daarom in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken zijn vastgelegd in de wet Banenafspraak.  De sector primair onderwijs heeft zich hieraan gecommitteerd en de opdracht voor 2023 4020 banen te creëren. Hoe doet u dat precies?  Welke functies zijn geschikt? Hoe zorg je voor begeleiding? Zijn er ook subsidies of regelingen  beschikbaar? Bekijk het filmpje! Het Arbeidsmarktplatform PO en de PO-raad bieden u hierbij ondersteuning.

Wie telt mee voor de banenafspraak?

Wanneer u iemand in dienst heeft of aanneemt met een arbeidsbeperking, die opgenomen is in het doelgroepenregister dan telt deze medewerker mee bij het bepalen van het quotum voor uw organisatie.  Wie zijn die mensen met een arbeidsbeperking? Selin en Mark vertellen in dit filmpje van Toezicht Sociaal domein wat zij graag zouden willen. Kijk het filmpje  “Gooi d’r meer actie in!”.

In februari 2019 zijn de regels voor opname in het doelgroepenregister gewijzigd.  Hierdoor zijn mensen die eerder uitgeschreven waren uit het doelgroepenregister weer teruggeplaatst in het doelgroepregister. Kijk wat dit voor u betekent.  Dit zijn o.a. medewerkers  met :

  • een Oude Wajong of Wajong 2010;
  • een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening);
  • een WIW- of ID-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden/voormalig Besluit In- en doorstroombanen).

Regelingen en voordelen

Wanneer een medewerker in het doelgroepenregister staat kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen en voordelen, zoals:

  • Loonkostensubsidie,
  • No-riskpolis  looncompensatie bij ziekte
  • Proefplaatsing
  • Jobcoach
  • Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie
  • Werkplekvoorzieningen

Het  Werkgeversservicepunt van het  UWV kan u ondersteunen bij het gebruik maken van deze regelingen. Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.