Menu

De banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten voor het primair onderwijs

Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken zijn vastgelegd in de wet Banenafspraak en betekent dat voor het primair onderwijs er in 2023 4020 banen zijn gecreëerd. Dat zijn 402 banen per jaar.

Hoe doet u dat precies?  Welke functies zijn geschikt? Hoe zorg je voor begeleiding? Zijn er ook subsidies of regelingen zijn er beschikbaar? Bekijk het filmpje!

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft verschillende instrumenten ontwikkeld en verzameld die u bij het invullen van de wet Banenafspraak op uw school kan helpen:

Overige tools Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten

Praktijkvoorbeelden

Minder werkdruk en Banenafspraak

In de ‘white paper’: Haal de druk van de klas, zijn de bestaande werkprocessen in een basisschool onderzocht. De takenpakketten van leerkrachten en overige disciplines in de basisschool worden in... Lees meer

10-01-2017 Wet banenafspraak / Praktijkvoorbeelden

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen van over de Banenafspraak? De PO-Raad heeft een document met veelgestelde vragen samengesteld. Lees de lijst met veelgestelde vragen. https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/veelg... Lees meer

14-12-2016 Wet banenafspraak / Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden functiecreatie

Meerdere onderwijsinstellingen hebben al een of meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Hieronder een aantal voorbeelden. Deze medewerkers zijn niet in dienst gekomen door... Lees meer

04-07-2016 Wet banenafspraak / Praktijkvoorbeelden

Privacy en cookies. Lees meer informatie.