Menu

Zo berekent u uw personeelsbehoefte over vijf jaar

Hoeveel onderwijspersoneel hebt u de komende vijf jaar nodig? Wie stroomt er uit? Hoe zijn deze medewerkers ingeschaald? Hoe zorgt u dat er voldoende en goed gekwalificeerde leerkrachten voor de klas staan? Om deze vragen te beantwoorden, is strategische personeelsplanning nodig. Het Arbeidsmarkplatform PO heeft een rekenmodel strategische personeelsplanning ontwikkeld dat u daarbij helpt, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Als schoolleider en schoolbestuurder wilt u graag weten hoeveel onderwijspersoneel u nu en in de toekomst moet werven. Het rekenmodel strategische personeelsplanning berekent hoeveel fte u over vijf jaar nodig heeft en op welk schaalniveau u personeel zoekt. Daarbij houdt het rekening met de toekomstplannen en de visie die u voor de school heeft.

Aan de slag met het rekenmodel

Bekijk voordat u begint deze video, waarin u kunt zien hoe het rekenmodel werkt.

Het rekenmodel is opgemaakt in Excel. U doorloopt de Excelsheet stap voor stap. Voordeel van het model is dat alle schoolbesturen en de leerlingen aantallen er al in zijn opgenomen op basis van gegevens van DUO. U kunt deze gegevens naar wens aanpassen. Zo krijgt u zicht op de leeftijdssamenstelling van uw personeel, de inschaling en de verwachte uitgaven voor de komende jaren. Ook het verwachte aantal leerlingen komt aan bod.

Als u het rekenmodel heeft doorlopen, ziet u welke inspanningen u moet verrichten om te kunnen voorzien in voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

U kunt ook meteen naar de Excelsheet gaan en het rekenmodelstrategische personeelsplanning gebruiken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Tiny Rompen, t.rompen@caop.nl, 06 22 65 26 23.

Privacy en cookies. Lees meer.