Menu

Strategisch personeelsbeleid

Vindt u het lastig om de visie van uw organisatie te vertalen naar concrete acties en  daarbij het personeelsbeleid richting en vorm te geven. Wilt u in  uw  scholen de strategische personeelsvraagstukken in beeld te brengen, formatie plannen en prioriteiten bepalen?  Hoe kunt u als schoolleiding, bestuur, HR-afdelingen en medezeggenschap hierover het gesprek aangaan? Wat zijn de  vragen uit de praktijk en hoe geven andere organisaties in het primair onderwijs vorm en inhoud aan het strategisch personeelsbeleid? Hier zijn verschillende oplossingen voor.

Praktijkvoorbeelden

Regionale samenwerking van start in de regio Rijnmond

Op het eiland Voorne-Putten werken zes schoolbesturen gezamenlijk aan het lerarentekort. Onder hen vallen zestig scholen die protestant-christelijk, katholiek of openbaar onderwijs geven. 'We... Lees meer

10-05-2017 Strategisch personeelsbeleid / Praktijkvoorbeelden

Veel animo voor werken in het onderwijs

Er is veel animo om in het onderwijs te werken, maar veel ‘niet-leerkrachten’ missen voldoende loopbaanperspectief en de mogelijkheid om makkelijk te kunnen uitstromen naar werk buiten het... Lees meer

10-05-2017 Strategisch personeelsbeleid / Praktijkvoorbeelden

SPP activeert andere manier van denken

'De leergang Strategische personeelsplanning (SPP) was een heel leerzame ervaring en het was prettig om die met andere besturen te delen. Bij mij heeft de leergang een andere manier van denken... Lees meer

15-04-2014 Strategisch personeelsbeleid / Praktijkvoorbeelden

Langetermijnvisie noodzakelijk

Het karakter van de onderwijsarbeidsmarkt zorgt ervoor dat scholen verder vooruit moeten kijken dan één schooljaar. Het formuleren van een meerjarenvisie en het voeren van een strategisch ... Lees meer

01-12-2012 Strategisch personeelsbeleid / Praktijkvoorbeelden

Privacy en cookies. Lees meer.