Menu

School en omgeving

Tijd om door te pakken! Zo kopt het advies van de Taskforce Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang (2017). De taskforce pleit voor minder versnippering en minder overgangsmomenten, door een betere samenwerking. De laatste jaren zijn er in Nederland al veel samenwerkingsvormen ontstaan tussen onderwijs, kinderopvang, gemeenten en andere organisaties voor (jeugd)zorg en welzijn. Wat zijn de ervaringen van deze organisaties? En hoe kan samenwerkingsverband vorm krijgen?

Praktijkvoorbeelden

Middenin de wijk: Kindcentrum Westerbreedte

Kindcentrum Westerbreedte biedt dagopvang, peuterarrangementen, primair onderwijs, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang aan kinderen van nul tot en met dertien jaar in ’s-Hertogenbosch.... Lees meer

21-06-2017 School en omgeving / Praktijkvoorbeelden

’t Holthuus: integraal kindcentrum in wording

Integraal Kindcentrum ’t Holthuus in Huissen bestaat uit een kinderopvanglocatie en een locatie voor onderwijs en buitenschoolse opvang. Door de samenwerking biedt ’t Holthuus een doorlopende... Lees meer

19-06-2017 School en omgeving / Praktijkvoorbeelden

’s-Hertogenbosch zet vol in op kindcentra

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een van de koplopers op het gebied van integrale kindcentra. In 2010 tekenden verschillende onderwijs- en opvangorganisaties en de gemeente een intentieverklaring,... Lees meer

18-06-2017 School en omgeving / Praktijkvoorbeelden

Privacy en cookies. Lees meer.