Menu

Samenwerking onderwijspact Utrecht en Transvita met bedrijvennetwerk mobiliteit Utrecht

Het vinden van voldoende leerkrachten voor de start van het nieuwe schooljaar en voor invalbanen is voor veel scholen een uitdaging. Schoolbesturen kunnen individueel naar een oplossing op zoek, maar het regionale samenwerkingsverband Transvita heeft samen met 300 scholen in de regio Utrecht onder andere gezocht naar een oplossing voor het lerarentekort. Transvita heeft een invalpool van leerkrachten opgezet waar de aangesloten scholen uit kunnen putten. Daarnaast zoekt zij zij instromers en leerkrachten uit de stille reserve voor de aangesloten schoolbesturen. Dit gaat via een zorgvuldig proces van intakegesprekken, geschiktheidstesten,  orientatietrajecten en selectiegesprekken. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt samenwgewerkt met het regionale bedrijfsleven en UWV. Ook het voorgezet onderwijs en het mbo werkt op een vergelijkbare wijze samen met dit bedrijvennetwerk en het UWV.

Privacy en cookies. Lees meer.