Menu

Ondersteuning bij Subsidie regionale aanpak lerarentekort

De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunen schoolbesturen bij regionale samenwerking in hun gezamenlijke strijd tegen het lerarentekort. Zij kunnen ook ondersteunen bij de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort. Deze subsidie is bedoeld om partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gezamenlijk aan te pakken. Zo kan er een mooie samenwerking tot stand worden gebracht, of een bestaande samenwerking worden uitgebreid. Een aanpak die zo mogelijk aansluit bij bestaande netwerken en bij het bedrijfsleven. Download de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort.

Of lees meer in de Factsheet Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW met een uitleg over de regeling.

Privacy en cookies. Lees meer.