Menu

Samenwerken met bedrijfsleven

Werkgevers uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven willen meer samenwerken samen om geschikte en geĆÆnteresseerde werknemers te begeleiden naar een baan in het onderwijs. In de financiĆ«le sector worden veel werknemers boventallig en zijn er daarnaast veel faciliteiten om de (vrijwillige) overgang naar ander werk mogelijk te maken. In het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo is er juist een groeiend tekort aan leraren. Het onderwijs en het bedrijfsleven zoeken samen naar manieren om de mobiliteit van personeel te bevorderen en geschikte werknemers op een zorgvuldige manier naar een baan in het onderwijs te begeleiden. Met de ondertekening van het convenant Aan de slag voor de klas op 11 februari 2019 starten ze allerlei activiteiten op zowel landelijk als regionaal niveau.

Ondersteuning & subsidies

Subsidie zij-instroom voor schoolbesturen

Schoolbesturen kunnen een bijdrage in de kosten krijgen om een leraar binnen twee jaar een bevoegdheid te laten halen via het zij-instroomtraject. Deze subsidie voor po of vo is aan te vragen via... Lees meer

Samenwerken met bedrijfsleven / Ondersteuning & subsidies

Handreiking en scan meerjaren-formatiebeleidsplan

Hoeveel personeel heeft uw school de komende jaren nodig? En in welke functies? Met een meerjaren-formatiebeleidsplan kunt u de personele invulling van uw organisatie voor de komende jaren... Lees meer

Samenwerken met bedrijfsleven / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.