Menu

Samenwerken met bedrijfsleven

Werkgevers uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven willen meer samenwerken samen om geschikte en geïnteresseerde werknemers te begeleiden naar een baan in het onderwijs. In de financiële sector worden veel werknemers boventallig en zijn er daarnaast veel faciliteiten om de (vrijwillige) overgang naar ander werk mogelijk te maken. In het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo is er juist een groeiend tekort aan leraren. Het onderwijs en het bedrijfsleven zoeken samen naar manieren om de mobiliteit van personeel te bevorderen en geschikte werknemers op een zorgvuldige manier naar een baan in het onderwijs te begeleiden. Met de ondertekening van het convenant Aan de slag voor de klas op 11 februari 2019 starten ze allerlei activiteiten op zowel landelijk als regionaal niveau.

Instrumenten

Privacy en cookies. Lees meer.