Menu

Infographic werkverdeling ’In gesprek op schoolniveau’

In de cao voor het primair onderwijs zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. Het team krijg een bepalende rol bij de verdeling van het werk.

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft op verzoek van de sociale partners een infographic ontwikkeld. De infographic helpt bij de invulling van de afspraken uit de cao over werkverdeling. In acht stappen kunnen het schoolbestuur, de schoolleider en het team afspraken maken over de verdeling van het werk binnen de school.

Werkverdelingsplan


In het werkverdelingsplan neemt het team besluiten over:

  • verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren;
  • verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
  • tijd voor vóór- en nawerk;
  • welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders);
  • tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel;
  • pauzes;
  • aanwezigheid op school;
  • besteding van de werkdrukmiddelen;
  • kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing).

Besteding van de werkdrukmiddelen


Op Platform Werkdruk vind je handige tips om werkdruk aan te pakken. Haal inspiratie uit de praktijkverhalen van andere scholen en ga aan de slag met de verschillende tools, op www.platformwerkdrukpo.nl 

Voor 1 augustus 2019


Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019-2020 gereed hebben. Op die datum moet het ook besproken zijn met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school.De infographic is hier te downloaden

Privacy en cookies. Lees meer.