Menu

In dialoog over schoolontwikkeling tijdens workshop AVS-congres

Veranderingen in de samenleving en op school vergen van u en uw collega’s dat u in gesprek gaat over de ontwikkeling van de school. Hoe doe je dat op een effectieve manier? En hoe doe je daarbij recht aan diverse standpunten, verschillende persoonlijkheden en belangen? Daarover geeft het Arbeidsmarktplatform PO een workshop op het AVS-congres op 17 maart in Nieuwegein met als thema ‘Daadkrachtig leiderschap van nu naar 2032’.

Workshop ‘schoolontwikkeling effectief bespreken’

Tijdens de workshop reiken we de ‘dialoog’ als gespreksmethodiek aan. Deze methodiek biedt handvatten om aandachtig te kunnen luisteren en te spreken met oog voor de ander, de inhoud en de bredere context. Een goede professionele dialoog op school draagt bij aan beter onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele arbeidsrelaties. Doelgroep: bestuurders en schoolleiders

Opzet

Twee schoolleiders geven een introductie over hoe zij de ‘dialoog’ op hun school inzetten. Ook presenteren zij een concrete casus over schoolontwikkeling. Vervolgens oefenen de deelnemers zelf met de methodiek door met elkaar in dialoog te gaan over de casus.

Resultaat

Doordat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over een concrete casus, stimuleert de workshop dat zij van elkaar leren. Ook doen de deelnemers ervaring op met de dialoogvorm. Vervolgens kunnen ze die ook zelf toepassen in hun eigen teams.

De doelen van workshop sluiten aan bij twee thema’s van het congres: ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘de samenleving in de school’.

Wilt u meer weten over de workshop en het AVS-congres? Bezoek dan de website over het congres.

Privacy en cookies. Lees meer.