Menu

Wet Beroep Leraar per 1 augustus 2017 in werking

Per 1 augustus 2017 treedt de Wet Beroep Leraar in werking. Met die wet wordt de professionele ruimte en zeggenschap van leraren vastgelegd en krijgt het nieuwe lerarenregister een wettelijke basis. Het nieuwe lerarenregister is ook onderdeel van de wet en wordt per 1 augustus 2018 ingevoerd.

De Wet Beroep Leraar omschrijft het beroep van leraar (in de school) en stelt dat leraren de verantwoordelijkheid dragen voor het beoordelen van leerlingen. Hiervoor hebben zij voldoende vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap nodig. Het schoolbestuur stelt in overleg met de leraren een professioneel statuut op, waarin afspraken zijn opgenomen over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. In 2017-2018 kunnen scholen werken aan het realiseren van dat statuut.

Lees verder op de website van de onderwijscoöperatie

Praktijkvoorbeelden

Wat kunnen effectieve vormen van professionalisering voor leraren zijn? Lees meer over professionalisering en praktijkervaringen uit het po op deze website.

Privacy en cookies. Lees meer.