Menu

Wat maakt dat een professionele leergemeenschap werkt?

Een professionele leergemeenschap op school creëren, lukt alleen als leerkrachten en schoolleiders daar gezamenlijk aan werken. Organiseer de professionele ontwikkeling formeel, met (informele) steun van het bestuur. Maak expliciet wat het betekent om een professional te zijn. En ga als leerkrachten en schoolleiders met elkaar een professionele dialoog aan.

Dat die aanpak werkt, blijkt uit het onderzoek ‘Combining forces, distributed leadership and a professional learning community in primary and secondary education’ van het Welten-instituut. De onderzoekers beschrijven geslaagde praktijkvoorbeelden op scholen waar de professionele leergemeenschap met gedelegeerd leiderschap (distributed leadership) ver is ontwikkeld.

Waar werkt het?

Hoe kun je gedeeld leiderschap vormgeven? Om die vraag te beantwoorden, schetsen de onderzoekers de voorwaarden waaronder twee bezochte scholen hun professionele leergemeenschap hebben georganiseerd. Het gaat om een school in het primair onderwijs: basisschool Willibrordus, en een in het voortgezet onderwijs: het Vathorst College.

Waarom werkt het?

Via observaties en gesprekken op school hebben de onderzoekers de werkwijze van deze scholen in kaart gebracht, met aandacht voor zowel de rol van de leerkrachten als de rol van de schoolleiders. Opvallend aan beide scholen is dat zij de werk- en lespraktijk zo hebben ingericht dat die steeds uitnodigt tot samenwerken en innoveren. Door veel belang te hechten aan de professionele dialoog, wordt er open en respectvol gecommuniceerd en voorzien leerkrachten elkaar van constructieve feedback.

Vijf bouwstenen

Op basis van hun bevindingen hebben de onderzoekers vijf bouwstenen geformuleerd die positief bijdragen aan gedelegeerd leiderschap en een professionele leergemeenschap:

  • Zorg dat de werkwijze op school de samenwerking tussen leraren onvermijdelijk maakt.
  • Beleg de taak om aan verbetering en vernieuwing te werken expliciet (ergens) in de school.
  • Bespreek op school wat het praktisch inhoudt om een professionele leraar of schoolleider te zijn.
  • Stimuleer onderling dat de communicatie tussen collega’s de kenmerken heeft van een professionele dialoog.
  • Sta als schoolleider open voor nieuwe ideeën en waardeer initiatieven van leraren.

Professionele-dialoogbijeenkomsten

Hoe kunt u de professionele dialoog over schoolontwikkeling voeren? Hoe vergroot u als leraar uw/de professionele autonomie? Hoe voer je als team het gesprek over onderwijsverbetering? Over deze vraagstukken organiseert het Arbeidsmarktplatform PO professionele-dialoogbijeenkomsten. De volgende bijeenkomst is op 8 februari 2017, meer informatie verschijnt op deze pagina.

Meer informatie

Meer informatie over het rapport? Neem contact op met Frank Hulsbos, frank@frankhulsbos.nl

Privacy en cookies. Lees meer.