Menu

Vijf boekentips voor schoolleiders over een professionele dialoog

Het is vakantie! Tijd om te ontspannen en uit te rusten van het afgelopen schooljaar. Maar misschien ook een periode waarin u als schoolleider meer tijd hebt om u te verdiepen in vakliteratuur. Het Arbeidsmarktplatform PO selecteerde alvast vijf boeken voor u rondom het thema professionele leercultuur. Actuele titels met praktische handreikingen om nog meer uit het team te halen. Een inspirerende vakantie gewenst!

Leercultuur

Goed onderwijs aan kinderen begint met professionele leerkrachten die elke dag bijleren. Daarvoor is een open en professionele leercultuur nodig, waarin leerkrachten elkaar feedback geven en van elkaar leren. Het Arbeidsmarktplatform PO stimuleert zo’n leercultuur bijvoorbeeld met het project Kom kijken in de klas. Hierbij observeren leerkrachten die zijn opgeleid als schoolcoach de lessen van hun collega’s. Op basis van die observatie ontstaat een professionele dialoog tussen leerkrachten.

Boekentips

Hoe kunt u als schoolleider ook een professionele dialoog op school stimuleren? En hoe haalt u daarbij het beste uit uzelf? De volgende vijf boeken geven hiervoor modellen en handreikingen.

1. Succesvol coachend leidinggeven. Schakelen tussen harde en zachte kwaliteiten

Truus Dekkers

De auteur bespreekt een leiderschapsmodel met zes sets van tegenovergestelde kwaliteiten, zoals daadkracht en soepelheid of controle en loslaten. Als leiders zich bewust zijn van het verschil tussen harde en zachte kwaliteiten kunnen ze meer evenwicht brengen in hun leiderschap. De tools, tips en opdrachten in het boek helpen u om meteen met het model aan de slag te gaan.

Het boek is te bestellen bij SAAM uitgeverij.

2. Starten met een Professionele LeerGemeenschap. PLG-Teams in het onderwijs

Maarten Bruns en Martin Bruggink

Dit boek biedt docenten en schoolbestuurders een praktische aanpak om een professionele leergemeenschap op te zetten. Deze aanpak geeft structuur en leidt tot zichtbare resultaten. De boodschap: laat leerkrachten gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring. Dat leidt tot verbetering van de dagelijkse onderwijspraktijk en geeft meer werkplezier. Het boek biedt ook werkvormen voor een effectieve kennisuitwisseling tussen leerkrachten.

Het boek is te bestellen bij Bol.com.

3. De duidelijke directeur. Gouden communicatietips voor elke school

Karina Verhoeven

Als directeur moet u veel beslissingen nemen. Daarbij kunt u niet iedereen zijn zin geven, maar u kunt wel open en duidelijk zijn. Dat zorgt voor meer begrip en respect. In dit boek vertelt Karina Verhoeven u op een duidelijke manier het gesprek kunt aangaan met uw team, maar ook met mededirecteuren. Dat doet ze aan de hand van casussen, stappenplannen, checklists en voorbeelden. Met een betere communicatie kunt u volgens de auteur positieve resultaten behalen voor de school en de scholengroep.

Het boek is te bestellen bij Bol.com.

4. De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG

Richard Dufour en Michael Fullan

Onderwijswetenschappers Richard DuFour en Michael Fullan zetten in dit boek helder uiteen hoe leiders een Professionele Leergemeenschap kunnen aansturen. Daarbij kijken ze ook verder. Volgens de auteurs verbetert het onderwijs nog meer als scholen hun deuren voor elkaar openzetten en continu van elkaar leren. Als bestuurders en schooldirecteuren samen met overheden eraan werken om de onderwijskwaliteit te optimaliseren. Kortom: als heel de sector werkt als een professionele leergemeenschap. Hoe zorg je voor die cultuuromslag en hoe zorg je ervoor dat de verandering beklijft? Het boek geeft antwoord op deze vragen.

Het boek is te bestellen bij uitgeverij Bazalt of bij Bol.com.

5. De 9 principes van de excellente schoolleider

Luc F. Greven

De auteur ging in gesprek met 22 topschoolleiders die uitblinken in hun regio en leiding geven aan een topschool. Uit de gesprekken blijkt: excellente schoolleiders zijn geen personen met uitzonderlijke talenten, maar gedreven leiders met benoembaar en leerbaar gedrag. In het boek is dit gedrag vertaald in 9 principes, zoals: professionele ruimte bieden, of: stimuleren van een vitale visie. De principes zijn verdeeld over de thema’s: attitude, strategie en dagelijks handelen. Zo zijn ze makkelijker toe te passen. Alle hoofdstukken bevatten naast de theorie uit recente onderzoeken veel praktijkvoorbeelden.

Het boek is te bestellen bij Bol.com

Privacy en cookies. Lees meer.