Menu

Vernieuwd toezicht van de Inspectie van het Onderwijs

Per 1 augustus 2017 verandert de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht. Omdat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit op de scholen, begint en eindigt het vernieuwde toezicht vanaf 1 augustus bij het schoolbestuur. Verder krijgt de Inspectie de taak om schoolambities en een verbetercultuur te stimuleren. Met deze manier van toezicht worden scholen uitgedaagd om steeds gericht te zijn op het verder verbeteren van de eigen kwaliteit.

Inspectie per 1 augustus 2017

De Inspectie van het Onderwijs begint haar toezicht voortaan niet meer bij de school maar bij het schoolbestuur. Er wordt daarbij gekeken of het schoolbestuur haar kwaliteitszorg, onderwijskwaliteit en financieel beheer op orde heeft. Daarnaast zal de inspectie een steekproef houden onder een aantal scholen, om haar bevindingen te controleren. Ook vervalt het oordeel ‘zwak’, de Inspectie kan concluderen dat een school van basiskwaliteit, onvoldoende of zeer zwak is.

Stimuleren van verbetering

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Deze vragen zal de onderwijsinspectie standaard aan alle schoolbesturen stellen. De inspectie wil dat scholen zelf meer ambitie tonen en zoeken naar manieren om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Elk schoolbestuur zou de eigen verbetercultuur centraal moeten stellen en dit actief moeten stimuleren bij alle scholen.  Kijk voor een uitgebreid overzicht van de veranderingen en bijbehorende brochures op de website van de Onderwijsinspectie.

Staat van het Onderwijs

Goede leraren, een hecht team en een sterke schoolleider dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit bevestigt de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO verzamelt relevante publicaties over het primair onderwijs en wil daarmee scholen en schoolbesturen ondersteunen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Kijk voor meer informatie over het laatste inspectierapport De Staat van het Onderwijs op deze pagina.

Bron: download de informatiebrochure op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Privacy en cookies. Lees meer.