Menu

Vaardigheden leraar beoordeeld

Op 17 september 2013 is Trends in Beeld 2013 verschenen, waarin onder andere de (basis)vaardigheden van de huidige leraar is beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat de meeste leraren in het primair en voortgezet onderwijs over voldoende basisvaardigheden beschikken om goed les te kunnen geven. Bij een op de acht leraren in het po beoordeelt de onderwijsinspectie echter tenminste een van de basisvaardigheden als onvoldoende. In het vo geldt dit voor ruim een op de vijf leraren. Verdere professionalisering van deze groep leraren is nodig en dient zich in eerste instantie te richten op het toepassen van de basisvaardigheden.

Ook op het gebied van complexere vaardigheden zijn er verschillen tussen leerkrachten. Complexere vaardigheden zullen steeds belangrijker worden: zowel in het speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs is meer afstemming en ondersteuning nodig voor de kwetsbare leerlingen. Ook de aandacht voor excellentie vereist meer differentiatie; steeds meer leerlingen stromen door naar hogere niveaus van onderwijs. Dit vraagt extra aandacht voor
afstemming en zorg en begeleiding van scholen.

Het rapport 'Trends in Beeld' is de stelselmonitor van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarmee de minister in woord, beeld en cijfers de kwaliteit, toerusting en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels monitort.

Download het rapport Trends in Beeld 2013 >

Privacy en cookies. Lees meer.