Menu

Tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas

Basisscholen krijgen de mogelijkheid om tot 15 procent van de onderwijstijd in het Engels les te geven. Staatssecretaris Dekker van OCW kondigde op 10 juli 2013 in een kamerbrief aan dat hij dat gaat toestaan. Daarnaast begint in 2014 op twintig basisscholen een experiment met 30 tot 50 procent tweetalig onderwijs. De PO-Raad vindt het goed dat de staatssecretaris scholen in het primair onderwijs gaat stimuleren meer en beter les te geven in Engels. Wel vindt ze dat het onderwijsveld moet meedenken over de manier waarop scholen dat het beste kunnen ondersteunen.

Gevolgen voor professionalisering

Ook de staatssecretaris voorziet enkele knelpunten bij de invoering van (meer) lessen in het Engels. Zo beschrijft hij in de ‘Kamerbrief met plan van aanpak Engels in het primair onderwijs’ dat leraren zich nauwelijks nascholen in Engels. Bovendien werd het vak voorheen niet op alle pabo’s even goed gegeven, aldus de staatssecretaris. De introductie van tweetalig onderwijs in het primair onderwijs zal dus gevolgen hebben voor de professionalisering van de leerkracht.

Om op effectieve wijze Engels te geven, zijn leraren nodig die de taal en de didactiek goed beheersen, zo schrijft de staatssecretaris in zijn plan van aanpak. De school en de leraar moeten er in eerste instantie samen voor zorgen dat de leraar bekwaam is om op het gewenste niveau Engels te geven. Hij zegt toe de komende jaren 1,5 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor de pilot tweetalig primair onderwijs en voor de nascholing en ondersteuning van leraren en scholen.

Vervolg

Eind van dit jaar volgt het tweede deel van het plan van aanpak, waarin de staatssecretaris zijn bevindingen en conclusies uit de verkenning van het onderwijsaanbod zal delen en waarin hij beschrijft welke eventuele vervolgstappen nodig zijn voor het leergebied Engels. Daarnaast dient hij een wetswijziging in om ruimte te bieden voor onderwijs in het Engels.

Lees meer over dit onderwerp op de website van het ministerie van OCW of op de website van de PO-Raad

Download de Kamerbrief plan van aanpak Engels in het primair onderwijs

Privacy en cookies. Lees meer.