Menu

Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters 2016-2017

 

De Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters, die vorig schooljaar van start is gegaan, is ook voor het schooljaar 2016/2017 aan te vragen. Met de regeling krijgen pabostudenten subsidie, wanneer zij doorstuderen voor een master en toch betrokken blijven bij het primair onderwijs.

Studenten kunnen de Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmaster van 1 augustus tot en met  31 oktober aanvragen bij DUO. De Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters, een regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), is vorig schooljaar van start gegaan.

Wijzigingen

Ten opzichte van vorig schooljaar heeft het ministerie van OCW enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De voltijdmaster Talentontwikkeling en Diversiteit en de deeltijdvariant van de hbo-master Pedagogiek komen nu ook in aanmerking;
  • De student is na 31 december 2013 afgestudeerd aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo;
  • Aanvragen moet binnen de aanvraagtermijn, maar het indienen van de stage-overeenkomst mag nog gedurende de hele masteropleiding (NB. de tegemoetkoming wordt niet eerder uitgekeerd dan nadat de stage-overeenkomst is ontvangen);
  • De februari-instroom van de voltijdmasters Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen komt ook in aanmerking (afstudeerdatum na 31 december 2014 en aanvragen van 1 december 2016 t/m 31 maart 2017);
  • De uitlooptermijn wordt verlengd tot maximaal één jaar.

Meer informatie

Lees meer over de regeling op de pagina over de Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters

 

 

Privacy en cookies. Lees meer.