Menu

TALIS rapport: leraren houden van hun baan maar voelen zich ondergewaardeerd

Uit een nieuw gepubliceerd OECD onderzoek blijkt dat leraren van hun baan houden maar zich ondergewaardeerd voelen. Dit zeggen de leraren die hebben meegedaan aan de nieuwe Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Leraren houden van hun baan maar voelen zich ondergewaardeerd

Terwijl bijna 90 procent van de onderzochte leraren tevreden is met zijn of haar baan voelt 92 procent zich niet gewaardeerd door de samenleving. Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de OESO. Meer dan 100.000 leraren en schoolleiders uit 34 landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten horen over lesgeven, werkomstandigheden en het schoolklimaat. Uit Nederland hebben circa 2.000 Nederlandse leraren van bijna 130 scholen meegedaan aan het internationale onderzoek.

Bevindingen

Een aantal bevindingen die naar voren kwamen uit het onderzoek onder leraren en schoolleiders werkzaam voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn:

  • Van de Europese leraren vindt 36 procent dat er een tekort is aan gekwalificeerde leraren, vooral aan leraren met specialisme in inclusief onderwijs. Nederland heeft met 71 procent het hoogste percentage schooldirecteuren dat vindt dat er een tekort is aan gekwalificeerde leraren.
  • Van de Nederlandse leraren voelt 60 procent zich niet gewaardeerd door de samenleving. Dit is lager dan het TALIS-gemiddelde van 91 procent.
  • Van de Nederlandse leraren heeft 5 procent spijt van de keuze voor het lerarenvak, het gemiddelde van de andere TALIS-landen is 10 procent.
  • Gemiddeld 66 procent van de scholen in alle TALIS-landen heeft een begeleidingsprogramma voor beginnende leraren. In Nederland heeft 93 procent, vrijwel alle scholen, een begeleidingsprogramma voor startende leraren.
  • De meeste leraren nemen gedurende het schooljaar deel aan activiteiten in het kader van hun professionele ontwikkeling. De meest voorkomende activiteiten zijn cursussen/workshops (78 procent) en onderwijsconferenties of –seminars (46 procent).
  • Bijna alle leraren in het voortgezet onderwijs in Nederland neemt weleens deel aan een gezamenlijke leeractiviteit (93 procent). Gezamenlijk lesgeven wordt in Nederland echter minder vaak gedaan dan gemiddeld in alle landen die aan TALIS hebben deelgenomen, respectievelijk 31procent en 58 procent.
  • Nederlandse leraren besteden net als hun buitenlandse collega’s gemiddeld 42 procent van hun tijd aan lestijd.
  • In Nederland staan minder vrouwen voor de klas dan in andere landen, respectievelijk 55 procent en 68 procent.

TALIS

TALIS is het eerste internationaal vergelijkend onderzoek dat zich richt op leraren. Iedere vijf jaar belicht TALIS de werkcondities van leraren, het lesgeven en de omgeving waarbinnen zij lesgeven. In 2008 vond de eerste cyclus van dit internationale onderzoek plaats. Het rapport TALIS 2013 bevat aanbevelingen van leraren, schoolleiders en beleidsmakers om het vak verder te versterken. Ecorys vervulde binnen het Talis 2013-onderzoek de rol van National Project Manager, in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW. TALIS 2013 is een groot internationaal onderzoek onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Kamerbrief TALIS 2013
Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013. Lees de Kamerbrief TALIS 2013>

TALIS-krant Krant

Een uitgave over de cijfers uit en achtergronden bij het Teaching and Learning International Survey (TALIS) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Lees de Talis-krant>

Handleiding Talis

Lees ‘The Teacher’s Guide to Talis’ (Engelstalig)>

Privacy en cookies. Lees meer.