Menu

Subsidie voor de stichting LeerKRACHT

De onderwijskwaliteit verbeteren door docenten van elkaar te laten leren. Dat is de kern van de aanpak van de stichting LeerKRACHT. Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs draagt met een eenmalige subsidie bij aan de stichting LeerKRACHT.

Het doel van de stichting LeerKRACHT is om in een periode van circa 5 jaar de kwaliteit van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo in Nederland blijvend te verbeteren. Om dit te bereiken passen ze de methode ‘LeerKRACHT’ toe. Samenwerking staat in deze aanpak centraal: leraren van dezelfde school en van verschillende scholen kijken bij elkaar in de klas, geven elkaar feedback, bereiden samen lessen voor en denken gestructureerd na over resultaten en verbetermogelijkheden om zichzelf zo te professionaliseren. Ook schoolleiders en schoolbesturen zijn nauw bij de aanpak betrokken.

De subsidieverlening past binnen de missie van het Arbeidsmarktplatform PO om bij te dragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. De stichting LeerKRACHT stelt de ontwikkelde kennis beschikbaar voor de  gehele sector  en zal hiervoor in overleg met het Arbeidsmarktplatform PO een bijdrage leveren aan diverse activiteiten en publicaties.

Meer informatie

Meer weten over de aanpak LeerKRACHT? Ga dan naar de website van de stichting Leerkracht.

Privacy en cookies. Lees meer.