Menu

Subsidie Teambeurs primair onderwijs beschikbaar voor masteropleiding

Het ministerie van OCW stelt een subsidie beschikbaar om de schoolontwikkeling en gezamenlijke professionalisering van leerkrachten verder te brengen met behulp van een masteropleiding. Scholen in het primair onderwijs kunnen de subsidie Teambeurs primair onderwijs gebruiken om een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen of om samen met het team een bestaande masteropleiding te volgen.

Een nieuwe masteropleiding ontwikkelen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen om een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen samen met een hogeschool of universiteit. Deze masteropleiding dient gericht zijn op teamontwikkeling, zodat meerdere leerkrachten gezamenlijk kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling en aan de schoolontwikkeling. Er kan ook subsidie worden aangevraagd om de kennis in te bedden in het bredere schoolteam, door andere leraren in de school te betrekken. Of voor afstemming met het opleidingsinstituut, om de opleiding beter te laten aansluiten op de behoeften van de school.

Masteropleiding volgen met het team

Een school kan voor een lerarenteam (minimaal twee leerkrachten) subsidie aanvragen om gezamenlijk een bestaande masteropleiding te volgen. De subsidie biedt ook ruimte voor studieverlof en om de opgedane kennis in te bedden in de school. Het bevoegd gezag vraagt de subsidie aan samen met de leraren en betrokken schoolleiders. De aanvragers geven aan met welk doel het team de masteropleiding gaat volgen en hoe de leraren tijdens en ook nĂ¡ de masteropleiding hun kennis in praktijk gaan brengen. Dit zorgt voor een gedeeld beeld bij alle betrokkenen.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen van 1 april tot en met 15 oktober 2018 via de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Hier staan ook alle voorwaarden voor de regeling. De twee subsidieonderdelen kunnen los van elkaar worden aangevraagd. Een belangrijke eis bij de aanvraag is dat het lerarenteam en de betrokken schoolleiders de aanvraag samen ondertekenen.

Schoolleiderstegemoetkoming

Schoolleiders die samen met het team een masteropleiding volgen, kunnen voor de bekostiging van hun vervanging gebruikmaken van de schoolleiderstegemoetkoming. Lees meer over deze tegemoetkoming op de website van DUS-I.

Dossier Professionalisering

Alle publicaties en subsidies over schoolontwikkeling en professionalisering vindt u terug in het dossier Professionalisering op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.

Privacy en cookies. Lees meer.