Menu

Subsidie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft bekend gemaakt dat er  in september subsidie kan worden aangevraagd voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. Er zijn voor deze subsidieronde geen onderzoeksthema’s vastgesteld, het onderzoek dient wel bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Half juli 2015 zal de call for proposals worden gepubliceerd op de website van de NRO, met een overzicht van de gestelde eisen waar de onderzoeken aan dienen te voldoen. Half september 2015 dienen onderzoekers aan te geven of zij een aanvraag zullen indienen. Op 15 oktober is de uiteindelijke deadline voor het indienen van de aanvragen. De toekenning zal naar verwachting in maart 2016 plaatsvinden.

Bron: lees verder op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Privacy en cookies. Lees meer.