Menu

Start campagne Kennismotor

Het ministerie van OCW is eind maart gestart met een nieuwe campagne om leerkrachten en schoolteams  te wijzen op de verschillende mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Op de website Leraar.nl wordt door middel van een aantal vragen geïnventariseerd welke subsidies beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld financiering voor het behalen van een master.

Het ministerie van OCW is de campagne gestart omdat er per onderwijssector en per doelgroep verschillende regelingen aangeboden worden.  De campagne Nooit Uitgeleerd maakt de specifieke regelingen en subsidies voor de verschillende doelgroepen inzichtelijk. Voor mensen buiten het onderwijs die in het po aan de slag willen zijn er zij-instroomregelingen en voor leerkrachten zijn er verschillende subsidieregelingen. Vul de vragenlijst in op nooituitgeleerd.leraar.nl.

Leraar.nl

Leraar.nl is een interactieve website waar leerkrachten artikelen, stellingen en blogs/vlogs met andere leerkrachten kunnen delen en direct op elkaar kunnen reageren. Ook kunnen leerkrachten eigen ideeën voorleggen of vragen stellen aan andere leerkrachten. Momenteel zijn er artikelen over het Lerarencongres en de Leraar van het jaar-verkiezingen, onderzoek naar regeldruk en het maken van didactisch interessante video-blogs voor het po. Bekijk de website: www.leraar.nl

Bron: lees het nieuwsbericht op de website Leraar.nl

Privacy en cookies. Lees meer.