Menu

Sociale partners op studiereis naar Finland

Hoe kan het dat Finland in alle internationale onderwijstesten zo hoog scoort? Waarom wordt het lerarenberoep daar zo hoog gewaardeerd, terwijl de salarissen middelmatig zijn?

Op deze en andere vragen zocht een delegatie van werkgevers en werknemersorganisaties uit het primair onderwijs antwoord tijdens hun studiereis naar Finland, van 29 september tot en met 3 oktober. De reis werd georganiseerd in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.
 
Tijdens werkbezoeken in Joensuu en Helsinki bekeken de deelnemers het Finse onderwijs vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij viel vooral het vertrouwen op waarop het Finse onderwijssysteem is gebaseerd. Onderwijsprofessionals hebben een hoge mate van autonomie. Het systeem vertrouwt op de bekwaamheid van leraren en ander onderwijspersoneel en men acht controle niet of nauwelijks nodig. Er is dan ook geen medezeggenschap en geen onderwijsinspectie.

Professionele ruimte

De studiereizigers zijn onder de indruk van het academische niveau van de leraren, die allen een universitaire bachelor- en masteropleiding hebben gevolgd waarvoor strenge selectie-eisen gelden. Hun indruk is dat beide aspecten - de hoge mate van autonomie en vertrouwen en het hoge opleidingsniveau - niet los van elkaar kunnen worden gezien.
 
Omdat alle leraren academisch geschoold zijn, kunnen zij goed overweg met de ruimte die ze op school krijgen. Daarnaast houdt deze autonomie het werk uitdagend. Juist doordat de professionele ruimte van de leraar in Finland nauwelijks wordt ingeperkt, wordt recht gedaan aan het academische niveau van de Finse leraar. En dat is inspirerend om te zien.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze of andere studiereizen? Neem dan contact op met Mieke Dinjens, 070 - 376 58 25.

Privacy en cookies. Lees meer.