Menu

Sociale leerkracht het beste voor kind

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat vandaag verscheen. In totaal zijn 160 onderwijsmaatregelen voor leerlingen van basisscholen tot aan de universiteit onderzocht.

Andere conclusies uit het onderzoek zijn zo stelt het CPB dat kinderen met een leerachterstand het meeste baat hebben bij algemene maatregelen om het onderwijs te verbeteren en kinderen het best presteren in een klas met kinderen op hun eigen niveau.

Reacties op de conclusies

Er zijn verschillende reacties in media terug te lezen op het onderzoek, waaronder op de conclusie dat kinderen het beste presteren in een klas met kinderen op hun eigen niveau.
Zo geeft Wouter Siebers, leerkracht van het jaar 2015- 2016, op de website van de NOS aan: ‘Ondanks betere resultaten, is het toch geen goed idee om kinderen in klassen te zetten met alleen maar leerlingen van hun eigen niveau. Het is daarom belangrijk dat leerkrachten in staat zijn om alle leerlingen op hun eigen niveau les te geven, zegt hij. Siebers sluit zich dan ook aan bij een andere conclusie van het CPB: het gericht coachen van docenten.’

Sociale vaardigheden

Hoe je beter met leerlingen om kunt gaan, kunnen leraren via coaching en feedback leren. ‘Sociale vaardigheden kun je als leraar ontwikkelen. Het draait om de klik die een leraar heeft met een leerling. Een leraar moet op professioneel niveau in staat zijn om met iedere leerling een klik te hebben’ zo staat in het onderzoek.

Zestig maatregelen

Het CPB constateert dat het Nederlandse onderwijssysteem relatief goed werkt. Het onderzoek beschrijft ruim zestig maatregelen die de prestaties van kinderen kunnen verhogen, maar is geen evaluatie van het bestaande beleid. Daarnaast beschrijft het CPB maatregelen die juist niet effectief zijn of zelfs een negatief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen, zoals het aanbieden van extra lessen aan leerlingen met kleine leerachterstanden.

Professionalisering van leerkrachten

Het Arbeidsmarktplatform PO zet zich op verschillende manieren om de professionalisering van onderwijspersoneel in het primair onderwijs  te bevorderen. Zo zijn er de afgelopen maanden verschillende bijeenkomsten in de Balie in Amsterdam geweest. Doel was schoolleiders en leerkrachten  uit het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren de dialoog aan te gaan over het samen vorm geven aan professionalisering en schoolontwikkeling.  
Meerwaarde van deze bijeenkomsten was het om met anderen buiten de eigen school van gedachten te wisselen. Zowel in als tussen scholen kan leren in de vorm van coaching, peer learning en feedback veel opleveren.

Zelf de dialoog voeren

Wilt u de dialoog op school zelf op gang brengen? De opbrengsten van de eerdere bijeenkomsten zijn gebundeld in concrete handvatten zodat u ze ook op uw eigen school of bestuur kunt inzetten. Meer inspiratie vindt u ook in de special van de Didactief.

Bron: Centraal Planbureau

Privacy en cookies. Lees meer.