Menu

Sociaal plan maken: praktische lessen en adviezen

Bij reorganisaties en ontslagen heeft ongeveer de helft van de schoolbesturen de verplichting om met de vakbonden een sociaal plan op te stellen. Veel besturen ervaren dat als een ‘indringend’ en ‘chaotisch’ proces. Wat kunt u leren van ervaringen van werkgevers en werknemers?

Wanneer een organisatie werkgelegenheidsbeleid hanteert waarin een werkgelegenheidsgarantie voor het personeel is opgenomen, is een sociaal plan bij reorganisaties en ontslagen verplicht. Dat geldt voor ongeveer de helft van de besturen.
Het overleg met de bonden verloopt meestal stroef. Toch zijn besturen en andere betrokkenen achteraf vaak tevreden met de resultaten. Gedwongen ontslagen blijken vaak niet eens nodig. Hoe kan dat?

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft dat proces laten onderzoeken en stap voor stap in kaart laten brengen. Welke lessen trekken besturen en werknemers achteraf over de aanloop naar het sociaal plan, de inhoud van dat plan, de uitvoering en de communicatie? En welke adviezen kunnen zij geven met het oog op de toekomst?

De belangrijkste lessen voor bestuurders staan overzichtelijk op een rij in een handig ‘spoorboekje’. Wilt u een uitgebreide beschrijving van alle bevindingen? Lees dan het onderzoeksrapport.

Meer informatie:

Privacy en cookies. Lees meer.