Menu

Schoolleiders krijgen tijd voor masteropleiding

Schoolleiders zijn van grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Zij vervullen de belangrijke verbinding tussen de dagelijkse praktijk van de leerkracht in de klas en de lange-termijn beleidsdoelen van het schoolbestuur. Daarom trekt staatsecretaris Dekker van Onderwijs de komende jaren € 40 miljoen uit om schoolleiders in de gelegenheid te stellen een Master-diploma te halen.

Op de Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs van 8 oktober 2016 maakte staatsecretaris Sander Dekker zijn plannen voor een verdere investering in schoolleiders bekend. De sociale partners hebben in de cao po al financiële middelen beschikbaar gesteld voor de scholing van schoolleiders. Voor de vervanging van schoolleiders tijdens de studie is het budget van € 40 miljoen beschikbaar. Zo krijgen jonge talentvolle collega’s de kans zich als schoolleider verder te ontwikkelen. De verwachting is dat jaarlijks 250 schoolleiders gebruik maken van deze nieuwe tegemoetkoming.

Nationale Schoolleiders Top

Er waren meer dan vijfhonderd basisschoolleiders aanwezig op  de Nationale Schoolleiders Top, georganiseerd door het ministerie van OCW, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de PO-Raad, Schoolleidersregister PO en NL2025 (een platform van ondernemers, sporters, wetenschappers en kunstenaars dat zich inzet voor de toekomst van Nederland). In de maanden na de top organiseert de AVS  regionale bijeenkomsten voor schoolleiders. Op deze bijeenkomsten ontmoeten  schoolleiders elkaar en steunen zij elkaar bij het waarmaken van hun ambities. Het is de bedoeling dat deelname aan deze bijeenkomsten als formeel leren wordt aangemerkt,  waardoor schoolleiders dit kunnen gebruiken voor herregistratie in het schoolleidersregister.

Het Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO  heeft in de periode 2014 – 2015 het  project Vernieuwend leiderschap uitgevoerd waar schoolleiders aan de slag gingen met concrete vernieuwingen op hun school en met hun ontwikkeling  als schoolleider. 

De rol van schoolleider is cruciaal als het gaat om het bevorderen van de professionele groei, de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de school. Hoe geeft de schoolleider vorm aan deze professionele dialoog? Welke dilemma’s komt u tegen in de organisatie en hoe gaat u daarmee om als schoolleider? Zie voor meer informatie de pagina over de bijeenkomst Ruimte voor meesterschap.

Bron: lees het gehele nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.

Privacy en cookies. Lees meer.