Menu

Samen voor schoolontwikkeling: meer mogelijk dan gedacht

Leraren, teams, schoolleiders, bestuurders én leerlingen kunnen, in een professionele dialoog, verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling. Teams kunnen kiezen om zelfsturend te opereren en daar hoort dan een andere rol van schoolleiders en bestuurders bij. Zo bleek uit de discussies tijdens de slotbijeenkomst voor po en vo van de reeks ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling’, op 24 mei in De Balie. Welke schoolcultuur en welke vaardigheden zijn nodig om iedereen in de organisatie, gezamenlijk, maar ieder vanuit de eigen rol, verantwoordelijkheid te laten nemen?

Binnen wettelijke kaders is veel meer mogelijk dan gedacht, zoals: het rooster ‘hacken’, leraren die in afstemming met hun team minder lesuren per week geven of een andere verdeling van het werk. Bijeenkomst gemist? Onderaan dit artikel vindt u een (video)verslag, een mindmap en andere inspiratiebronnen.

Zelfsturende teams

Volgens Ben Wenting , trainer van zelfsturende teams bij Buurtzorg, moeten teams die zelfsturend willen werken, vertrouwen krijgen dat zij, als professionals, de goede beslissingen zullen nemen. Tijdens de bijeenkomst gaf hij aan dat de teamleden zelf verantwoordelijk zijn voor de resultaten en de kwaliteit. Wenting: ‘De teamleden spreken daartoe samen met de bestuurder of manager de kaders en richtlijnen af. Ze hebben een coach nodig en goede administratieve en ict-ondersteuning. De schoolleider wordt gewoon lid van het team.’

Actief en verantwoordelijk

Hoe krijg je teams in beweging? Volgens Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam en ook aan het woord in De Balie , is voor actieve en verantwoordelijke teams een ondernemende mindset van leraren en schoolleiders nodig, eigenaarschap, en een flexibele structuur.

Nieuwe wet

In het panelgesprek en de groepsgesprekken aan tafel daarna bleek dat er veel meer mogelijk is binnen de wettelijke kaders en met de nieuwe Wet op onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

Zelf de dialoog voeren?

Wilt u de dialoog op school zelf op gang brengen? De opbrengsten van de 24 mei en eerdere bijeenkomsten zijn gebundeld in concrete handvatten zodat u ze ook op uw eigen school of bestuur kunt inzetten.

Deel uw ervaringen!

Bent u zelf aan de slag gegaan en hebt u als team nieuwe inzichten opgedaan? Hebt u goede tips voor andere scholen? Of vragen waar u niet uitkomt en die u graag met experts of andere scholen bespreekt?  Wij kunnen u verder helpen! En met uw ervaringen kunnen we ook andere scholen weer inspireren. Mail of bel Martine Maes: m.maes@caop.nl of  06 - 1007 4170.

Privacy en cookies. Lees meer.